Biodiversifiquem l’Escola Emili Carles de Castellar del Valles

Penjat el 21 de juliol de 2021, per Adenc

Aquest curs 2020-21 hem realitzat el projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar” a Castellar del Vallès.  Aquest projecte és la continuïtat d’una línia de treball que vam iniciar l’any 2018 a Castellar i Sabadell, amb l’objectiu de millorar l’estat de la biodiversitat urbana dels municipis i donar a conèixer la importància de la biodiversitat als centres educatius.

El projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar” va ser un dels subvencionats per l’agrupació política Decidim Castellar, en el marc del concurs Decidim Retorna, una iniciativa per retornar al municipi part dels ingressos que han percebut els regidors de Decidim Castellar.  Per tal de poder realitzar aquest projecte hem treballat conjuntament amb el col·lectiu Urbanins-Replantegem, arquitectes, urbanistes i biòlegs.

Es va fer arribar la proposta a totes les escoles de Castellar amb la col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament, i finalment l’escola implicada va ser l’Escola Emili Carles, amb un total de 45 alumnes de cicle mitjà. 

La proposta de treball consistia en realitzar quatre sessions, algunes a l’aula i d’altres com a treball de camp, per realitzar un procés de cocreació per fomentar la biodiversitat a l’entorn escolar.

A partir del joc de taula “Biodiversifiquem les ciutats” es treballa la relació entre l’urbanisme, les persones i la biodiversitat, així els alumnes es poden imaginar una ciutat, com funcionen i quines són les seves problemàtiques.  També es realitzen sortides per conèixer i observar més detingudament els espais urbans propers a l’escola i també les zones verdes, per conèixer la flora i fauna que trobem a les ciutats.

 

Aquestes observacions s’utilitzen per fer una reflexió de com poder millorar la biodiveristat, i es proposa als alumnes utilitzar el pati com a punt de partida per realitzar accions per tal de fomentar la biodiversitat.  En aquest procés participatiu i de cocreació amb els alumnes van sorgir diferents propostes per millorar el pati de l’escola. Al pati de cicle mitjà de l’Escola Emili Carles es va construir un jardí vertical utilitzant la reixa com a suport. L’ús de testos i jardineres és una estratègia per augmentar la presència de plantes, en aquells espais on la sembra de vegetació al sòl es difícil. Els testos i jardineres són petits espais verds que gestionats correctament amb l’ús d’espècies mediterrànies milloren la qualitat de l’espai fent-lo més agradable per a les persones alhora que ajuden a promoure la biodiversitat urbana.

 

Per millorar l’experiència de joc de l’alumnat s’ha creat una nova versió del Twistter, on a més de colors hi ha les siluetes de diferents espècies vegetals, invertebrats, vertebrats i també persones. Una acció per beneficiar i generar nous espais de joc al pati escolar que inclou un component relacionat amb la biodiversitat urbana.

 

El projecte “Biodiversifiquem l’entorn escolar: replantegem la ciutat” ha suposat una oportunitat per continuar treballant en la cerca de millora dels centres educatius de Castellar del Vallès. Les actuacions realitzades a les escoles també han de servir com a exemplificació per poder-se aplicar en altres espais de la ciutat.

Les accions de millores realitzades en els centres educatius i juntament amb els aprenentatges sobre ciutats mes verdes, sostenibles i saludables, han de servir per guiar també per transformar Castellar i millorar la qualitat ambiental i el benestar de la ciutadania.