Cafè Científic Sabadell: Dependència, fragilitat… i ara què fem?

Penjat el 15 de novembre de 2023, per Adenc

La població envelleix i a mesura que això passa ens tornem més vulnerables i tenim més necessitats. Apareixen malalties que requereixen ingressos hospitalaris perllongats i freqüents. La mobilitat és redueix. Les nostres capacitats es veuen disminuïdes. Necessitem de fàrmacs que ens ajuden a sobreviure. Necessitem ajuts externs, etc. Tot això implica fragilitat i augment de dependència, i per suposat necessitat d’informació i educació sanitària. Parllem sobre què hem de fer amb tot això parlem de cuidar amb qualitat.

Carol Casamitjana Correas ha estat infermera durant 15 anys en els serveis de geriatria d’aguts, pal·liatius i convalescència de l’Hospital Tauli i 5 anys en atenció domiciliària comunitària.

A càrrec de Carol Casamitjana, infermera.