Campanya per retirar el glisofat de parcs i aliments

Penjat el 28 de setembre de 2015, per GEPEC

Campanya per retirar el glisofat de parcs i aliments

El GEPEC-EdC demana la supressió del glisofat, un component nociu de l'herbicida estrella de la multinacional Monsanto, que s'usa en el cultiu de transgènics i es comercialitza com a "Round up". El grup ecologista s'ha adherit a la campanya de Som lo que Sembrem contra el glifosat, juntament amb altres grups de defensa ambiental i de la salut.

Aquest herbicida acaba de ser declarat com a cancerígen, com molts afectats fa anys denuncien. El que reclama ara el GEPEC-EdC és que gradualment es vagi enretirant, començant per les nostres places i espais verds ciutadans.

També demana una resposta ciutadana massiva per fer presió a les administracions per tal d'eliminar progressivament aquest tòxic, començant per la jardineria, fins a l'ús industrial al camp. En aquest sentit, la campanya contra el glifosat de Som lo que sembrem (a la qual s'ha subscrit el GEPEC-EdC, junt a altres entitats que defensen el medi ambient i la salut, promou les accions següents:

  • Aturada dels anuncis televisius que inclouen el glisofat

  • Retirada del mercat del producte

  • Compromís dels partits polítics per eradicar-ne l'ús

  • Abandó dels herbicides en els entorns urbans, periurbans i vies de comunicació

A finals del passat mes de març, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va classificar el glisofat com a "probable cancerígen", tot reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no-Hodgkins en estudis epidemiològics de poblacions humanes i "les evidències convincents" de què provoca càncer en animals de laboratori. A més, aquest compost s'acumula al medi, amb efectes adversos sobre els ecosistemes aquàtics, els amfibis i els peixos, a més d'afectar a altres espècies vegetals.

L'Agència Internacional per la Investigació sobre el Càncer (que depèn de la OMS) va estudiar durant un any els efectes en la salut de diversos insecticides i herbicides, entre ells el glisofat. L'informe emès per l'Agència conclou literalment que:

"Hi ha proves convincents de què el glisofat pot causar càncer en animals de laboratori i hi ha proves de carcinogenicitat en humans (limfoma no-Hodgkin) i que també causa danys en l'ADN i els cromosomes de les cèl·lules humanes".