Comunicat sobre el projecte del Ministeri a les Madrigueres.

Penjat el 20 de novembre de 2015, per Geven bpenedesComunicat sobre el projecte del Ministeri a les Madrigueres.Des del Geven ens trobem en l’obligació moral de fer aquest comunicat per transmetre el nostre posicionament davant del projecte de passera (pont sobre la Riera) i posterior camí de sauló compactat de 4 metres d’amplada, que el Ministeri ja estaexecutant a l'espai protegit de les Madrigueres.

D’entrada entenem que existeix certa necessitat de connectar el passeig marítim a través de les Madrigueres, per tant estem d’acord en el fet que es faci la connexió, sempre i quan es faci d’acord amb el Pla Especial i respectant la proposta de naturalització vigent,  però precisament el problema és  que el projecte del Ministerio incompleix el Pla especial de protecció de les Madrigueres (aprovat l’any 2006), de manera clara, i impedeix l'execució completa del projecte de naturalització aprovat l’any 2007.

El Pla especial de protecció diu concretament a l’article 12.3 que “l’ús públic i l’observació i el gaudi de l’entorn estaran en tot cas supeditats a aquells altres de preservació dels valors naturals existents o restituïts”, a l'article 18 preveu que la xarxa principal d’itineraris està constituïda pels camins de primer ordre que faciliten l’accés públic entre sectors situats més enllà de l’espai. I de manera específica els dos únics camins que es preveu que facin aquesta funció són el Camí de Vilanova i la Via Palfurianao via social. Tenint en compte aquests punts del pla especial ens trobem que el projecte que s’executa actualment s’inventa un nou camí de primer ordre no permès pel Pla especial i que travessa la zona dunar, ja bastant malmesa, impossibilitant la naturalització de l’espai i saltant-se deliberadament els articles esmentats, entre d’altres.

La cosa no queda aquí, ja que segons sembla, també es projecten una sèrie d’accessos, directes a la platja, que creuen l’espai perpendicularment i connecten amb una nova zona d’aparcament de més de 100 places. L’article 39.6 de les normes del Pla especial determina que “Els accessos als sorrals i la platja se situaran als extrems de l’àmbit” i que aquests “es recomana que no depassin 1,5 metres d’amplada” i que “s’iniciaran a la Via Palfuriana i s’acabaran tan lluny de la zona dunar com sigui possible, enllaçant amb les infraestructures de protecció dunar que s’hi puguin establir” i l’article 14.2 del Pla especial, on es llisten les activitats incompatibles, s’indica, apartat c: Aparcaments, llevat d’aquells vinculats als equipaments admesos. “Equipaments admesos” fa referència a l’aula de natura prevista en la proposta de naturalització a l’extrem nord de l’espai.

Creiem que queda clar que el projecte del Ministerio, que l’ajuntament del Vendrell vol executar, incompleix el marc legal vigent i impossibilita el projecte de naturalització. I demostra una preocupant falta de rigorositat, respecte, coherència i seriositat per part de l Ajuntament del Vendrell.

Dit això, com hem comentat abans, estem d’acord en connectar el passeig marítim, tan sols demanem modificar el traçat del camí de sauló que va després de la del pont sobre la Riera, apropant-lo al màxim a la Via Palfuriana, fer els accessos pels laterals de l’espai i no fer cap tipus d’aparcament, d'aquesta manera ens adaptem al marc legal que marca el pla especial de protecció i salvem el projecte de naturalització.

Les Madrigueres són un espai únic amb un gran potencial, l’ultima “joia natural” del litoral penedesenc, a les nostres mans es troba l'oportunitat d’aprofitar-les guanyant en qualitat de vida, qualitat turística i a més a més millorant la biodiversitat i preservant la flora i fauna salvatge i el patrimoni del nostre país.

Per últim volem agrair i felicitar, per la feina que està fent des de la regidoria de medi ambient del Vendrell, a l’Eva Mata. En part gràcies a la seva voluntat política hem pogut començar la naturalització de la zona amb dues primeres llacunes i estem segurs que en el futur pròxim continuarem treballant conjuntament. Desitgem de tot cor poder felicitar d’aquí poc a la resta de l’equip de govern,però ara per ara, per desgràcia, no ho podem fer.