CONTENCIÓS AL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL

Penjat el 20 de gener de 2022, per Adenc

El passat 29 de desembre vàrem lliurar al TSJC la Demanda de Contenciós administratiu al PDU del Centre direccional. La prèvia que defineix la demanda diu: “L’actual demanda té per objecte l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”.

Un planejament urbanístic que projecta un creixement urbanístic massiu i desproporcionat d’aquest municipi (es pretén que en set anys augmenti en més de 5.000 habitatges i més de 30.000 habitants). Creixement que es projecta sense tenir en compte la presència de sòl contaminat perillós per la salut, el risc d’accidents greus, l’impacte directe sobre el Parc Natural de Collserola i altres factors que exposem”.

La Demanda ha estat acompanyada amb quatre informes pericials, redactats per tècnics membres d’ADENC, Plataforma Cerdanyola sense abocadors i REFEM, que justifiquen i posen en valor la consistència del Contenciós administratiu presentat.

Aquest quatre informes corresponen a:

1. Afectació als espais lliures, naturals i la biodiversitat.

2. Residus i abocadors, salut pública i medi ambient.

3. Afectació a la mobilitat sostenible i infraestructures.

4. Planejament, Habitatge i Ciutat saludable.

Les entitats i partits sota-signants hem coincidit en tirar endavant aquesta Demanda, perquè entenem que el projecte presentat no respon a les necessitats ciutadanes en un moment d’emergència ambiental i climàtica, perquè defensa unes polítiques expansives i especulatives urbanístiques, no posa el principi de salut al davant de les decisions i no garanteix la connectivitat de Collserola amb el Corredor Verd.

Reiterem novament que la construcció d’aquest nou barri al voltant d’antics abocadors, alguns d’ells no controlats com Can Planas, amb seriosos dubtes sobre afectació a la salut als seus voltants, no garanteix la precaució necessària del veïnatge que s’hi instal·li.

Defensem que no hi ha prou ambició en la preservació de la Via Verda Collserola – Sant Llorenç per part del PDU.

Les institucions han de garantir sempre l’interès general per sobre del interessos lucratius privats, la salut i el medi ambient no poden ser instruments d’intercanvi especulatiu.

Seguim i seguirem amb les nostres raons fins al final, perquè treballem en clau de futur i salut col·lectiva front a mirades parcials, immediates i interessades.

Gener 2022

Entitats: REFEM el Direccional, Plataforma Cerdanyola sense Abocadors, ADENC i PCDC. Grups municipals: ERC, En Comú Podem, Guanyem Cerdanyola.