Cuidant les dunes

Penjat el 29 de juliol de 2014, per Geven bpenedes


Fig.1
Aquest dilluns s'ha fet la primera actuació sobre les dunes de Cunit, s'han retirat manualment plantes ruderals (fig.1) i algunes espècies de jardí que la gent planta a l'espai com és el cas de l'Aloe vera (fig.2), segurament per desconeixement dels efectes negatius que pot provocar aquesta acció. Les plantes ruderals són espècies que apareixen en hàbitats alterats per l'acció de l'esser humà, tenen una taxa de creixement i producció de llavors molt grans, per tant poden arribar a desplaçar a la vegetació genuïna, tenint en compte això una de les moltes maneres d'alterar l'hàbitat dunar és trasplantant espècies de jardí a l'espai, no només introduint espècies foranes sinó també aportant el substrat dels testos alterant la composició de la sorra.

Fig.2
Tot i això podem dir que trobem espècies dunars amb poblacions estables i estan apareixent noves espècies que tot just comencen a colonitzar l'espai com Eringyum maritimum (fig. 3). També trobem Elymus farctus (fig.4), espècie molt important, ja que actua retenint la sorra i llavors permetent la colonització a altres plantes, Crucianella maritima (fig.5),Cyperus capitatus (fig.6) o  Euphorbia paralias (fig.7).

Tenim previst realitzar més actuacions sobre l'espai, per tant ben aviat tindreu més informació sobre la flora i fauna de les nostres dunes.


Fig.3

Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7