Denegada autorització pedrera Querol

Penjat el 27 de juny de 2013, per GEPEC

Denegada autorització pedrera Querol

Des del GEPEC-EdC ens fecilicitem de la decisió de la Generalitat de Catalunya en denegar l'autorització ambiental a una pedrera a la masia d'Esblada a Querol (Alt Camp)

L'any 2010 vam presentar diverses al·legacions a aquest projecte, de les quals se'n van tenir en compte dues. Una era l'afectació a la xarxa Natura 2000, en afectar el projecte la integritat de l'espai i la coherència sobre els objectius de protecció. L'altra al·legació, sobre l'interès paisatgístic i l'afectació socioeconòmica de la zona, ha estat decisiva, ja que  en avaluar els possibles impactes com a significatius, ha suposat formular la declaració d'impacte en sentit desfavorable al projecte.

Ens felicitem doncs i fem extensiva aquesta felicitació al poble i a l'Ajuntament de Querol.