Denegada autorització pedrera Querol

Penjat el 27 de juny de 2013, per GEPEC

L'any 2010 vam presentar diverses al·legacions a aquest projecte, de les quals se'n van tenir en compte dues. Una era l'afectació a la xarxa Natura 2000, en afectar el projecte la integritat de l'espai i la coherència sobre els objectius de protecció. L'altra al·legació, sobre l'interès paisatgístic i l'afectació socioeconòmica de…