Denunciem la destrucció de l’EIN del Cap de Santes Creus

Penjat el 25 de febrer de 2016, per GEPEC

Denunciem la destrucció de l'EIN del Cap de Santes Creus

GEPEC- ECOLOGISTES DE CATALUNYA DENUNCIA LA DESTRUCCIÓ DE L’ESPAI PROTEGIT DEL CAP DE SANTES CREUS, AL MUNICIPI DE L’AMETLLA DE MAR I DEMANA LA PARALITZACIÓ DE L’OBRA

Fa uns dies l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, a través d’una empresa adjudicatària,  ha iniciat la construcció de la carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar. Aquesta carretera travessarà longitudinalment tot l’espais litoral protegit del Cap de Santes Creus.

Aquest  espai litoral, que forma part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la xarxa europea d’espais naturals protegits “Xarxa natura 2000”, constitueix  un dels trams de costa de major entitat de quans s’han salvat de l’expansió urbanística que ha afectat a bona part del litoral català i molt especialment al tarragoní. Això  fa que sigui necessària i prioritària la conservació d’aquest espai en la seva integritat, evitant actuacions de fragmentació i alteració de les seves característiques. La construcció d’aquesta carretera va en la direcció contraria a aquests objectius de conservació, provocant greus impactes ambientals i paisatgístics.

llegeix el comunicat sencer i mira les fotos al pdf