Descobrim el pla de la Generalitat per desmantellar la xarxa d’espais naturals protegits catalans

Penjat el 6 de maig de 2015, per GEPEC

Descobrim el pla de la Generalitat per desmantellar la xarxa d’espais naturals protegits catalans

L’any 2010 CiU torna al Govern de la Generalitat. Com a conseqüència inicia una reestructuració de l’administració amb l’eliminació del Departament de Medi Ambient.

La Direcció General de Medi Natural i els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), que havien estat integrats al Departament de Medi Ambient, són adscrits al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

El DAAM sempre havia estat crític a l’existència dels ENPE. Aquesta oposició s’ha intensificat amb l’arribada del Conseller d’Agricultura, en Josep Maria Pelegrí (Unió Democràtica de Catalunya) al Govern.

Aquesta situació ha possibilitat que el DAAM iniciï, de forma premeditada i planificada el desmantellament de la xarxa d’ENPE del País. 

Els Objectius que s’ha marcat el DAAM són:

  1. Buidar de competències als ENPE.

  2. Eliminar la figura del director de l’espai protegit, essent substituït per un càrrec de perfil menys tècnic i que actuï segons els interessos polítics que marqui el DAAM. Aquest càrrec serà nomenat i cessat directament pel mateix Conseller.

  3. Eliminar els equips tècnics vinculats a l’espai protegit, que, abans de les retallades, havien estat força multidisciplinaris amb presència de biòlegs, enginyers forestals, educadors ambientals, naturalistes, administratius.

  4. Posar els ENPE sota el control polític del Departament d’Agricultura, i posar al capdavant de la seva gestió, a personal de perfil menys conservacionista i més intervencionista, amb especial predilecció pel perfil d’enginyer forestal. L’objectiu és que la gestió es faci en base a criteris d’explotació, enlloc dels de conservació.

  5. Eliminar la funció protectora i de conservació de l’entorn natural dels ENPE.

  6. Convertir els ENPE en unes simples taques verdes sobre un mapa, amb l’objectiu que actuïn de reclam turístic i d’inversions d’interès socio-econòmic pel territori on s’ubica el ENPE, però sense cap funció de preservació d’aquest territori.

  7. Incentivar l’explotació dels recursos naturals dels ENPE, amb un especial interès a l’explotació intensiva i amb criteris comercials dels boscos.

...

llegiu el contingut del l'informe sencer al pdf i entendreu que, davant la greu situació creada, des del GEPEC-EdC demanem que:

1. Que el Govern paralitzi el desmantellament dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE).

2. Que el President de la Generalitat prengui cartes en l’assumpte i impedeixi el sacrifici de la xarxa d’ENPE, així com dels seus directors. I que no permeti que aquests siguin moneda de canvi als suports d’Unió Democràtica de Catalunya (que és qui controla el DAAM) al Govern actual.

3. Que es destitueixin al Director general de Medi Natural i al Subdirector General de Biodiversitat.

4. Que es destitueixi al Conseller del Departament d’Agricultura Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Donat que considerem que aquest punt és difícil d’assolir, ja que podria trencar els fràgils equilibris entre Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya demanem :

5. Que, de forma urgent, es traspassi la competència de gestió dels ENPE al Departament de Territori i Sostenibilitat, que ja en té les competències de la seva declaració i que ha demostrat una major sensibilitat envers la conservació d’aquests espais.

6. Que s’anul·li el “Pla de gestió dels espais naturals de protecció especial de Catalunya 2015-2020, recentment aprovat.

7. Que es considerin als ENPE estructura d’Estat i siguin tractats com a tal, disposant dels recursos, mitjans i competències necessàries pel seu funcionament.