Despropòsit

Penjat el 23 de gener de 2014, per GEPEC

Despropòsit

Ni gestió forestal sostenible, ni protecció, ni res semblant: senzillament han eliminat aquest bosc, protegit tant pels seus especials valors històrics i alhora paisatgístics i naturals.  
 

El microclima també alterat: evidentment un drama llavors per les comunitats fúngiques, faunístiques, etc. Suara caldrà un segle de successió natural fins assolir una màquia arbrada.

El Mèdol, un espai natural de dimensions reduides, era si més no, un paratge especialment emblemàtic de l'Anella Verda Tarragonina, i els fets esdevinguts palesen una vegada més la necessitat urgent de Plans d'Ús i Gestió pel conjunt de l'espai protegit, tal i com es reclama en la pàg.4 del APERITIU d’idees i estratègies claus per a la conservació i recuperació de la biodiversitat catalana, publicitat en el nostre web