Eduquem en una economia crítica i plural. Fem fora l’EFEC dels centres educatius”

Penjat el 9 de maig de 2016, per Cepa

Ens unim a la protesta i volem informar-te de la campanya “Eduquem en una economia crítica i plural. Fem fora l’EFEC dels centres educatius” i demanar la teva adhesió i suport al manifest (www.educaciocritica.cat).

L’any 2012 els departaments d’Ensenyament i Economia de Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i les entitats financeres BBVA, Unnim, “la Caixa” i Banc Sabadell, van signar un conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat públic-privat per a realitzar el projecte EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya), amb l’objectiu d’oferir a les escoles públiques la possibilitat d’impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO (últim curs d’Educació Secundària Obligatòria).

L’EFEC s’ha anat estenent i el curs 2015/16 s’ha impartit a 262 centres de Catalunya (públics i privats/concertats), un 25% del total de centres. En la propera edició hi participaran també el Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’EFPA (Associació Europea d’Assesors i Planificadors Financer-Patrimonials).
El programa es realitza a base de personal voluntari (no remunerat), treballadors/es en actiu o jubilats del sector financer de la banca convencional (per tant, no és professorat format com a tal) que realitzen 5 hores lectives als centres educatius.
Analitzant els continguts curriculars del programa (desenvolupats per l’IFE en col·laboració amb el Departament), es constata que només aporten la visió del capitalisme financer hegemònic, sense referències a altres alternatives econòmiques. No existeixen la banca pública, les finances ètiques o l’economia social, així com tampoc no alerta dels perills de la manca de regulació financera ni esmenta els desnonaments o la part de responsabilitat d’aquestes entitats en la crisi financera i els seus efectes socials. En canvi sí que són continguts prioritaris els plans de pensions, els fons d’inversió i les assegurances, ben bé com si aquest pla educatiu hagués estat dissenyat tenint en compte els interessos dels grans grups financers.
Davant d’aquesta situació, un conjunt d’entitats, organitzacions i plataformes que treballen en el camp de l’economia social i solidària, les finances ètiques, les alternatives al sistema capitalista hegemònic, els drets socials i l’educació crítica, ens hem ajuntat per constituir la Plataforma per una educació en economia crítica (PLEEC) i iniciem la campanya anomenada “Eduquem en economia crítica i plural. Fem fora l’EFEC dels centres educatius”.
Aquesta campanya té com a objectius:
Conscienciar no només els professionals dels centres educatius sinó el conjunt de la societat sobre els objectius d’aquest programa i la manca de perspectiva i anàlisi crític i rigorós sobre la banca i el sistema financer que s’explica als centres.

Exigir al Departament d’Ensenyament que revisi el conveni EFEC i que replantegi la seva continuïtat a les escoles públiques de Catalunya, en funció de: QUI els imparteix (ja que permet l’entrada de personal de la banca convencional als centres educatius, quan hi ha una borsa de professorat d’economia que no té feina o professorat acreditat i format en els propis centres per impartir els continguts relacionats amb les finances); i de QUIN CONTINGUT imparteixen, ja que és totalment esbiaixat i només representa una visió del sistema econòmic i financer basat en els interessos de les entitats que formen part del projecte i no tenen en compte altres visions i perspectives sobre l’economia o les finances.

És per això que demanem el teu suport i l’adhesió signant el manifest a la web http://www.educaciocritica.cat .

Agrairem que en facis el màxim de difusió!