El Bosc de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès continua amenaçat

Penjat el 21 de desembre de 2021, per Adenc

Ampliació del Recurs Contenciós Administratiu

ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura) ha presentat un escrit d’ampliació del recurs contenciós administratiu contra la Modificació puntual del planejament que se seguia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal d’impugnar, també, l’aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de l’escola La Mirada per part de l’Ajuntament de Sant Cugat. A l’escrit presentat s’han sol·licitat MESURES CAUTELARS URGENTS per tal de suspendre l’executivitat de l’acord del Ple, la paralització del Projecte d’obra dels treballs de trasplantament d’arbrat, arbustos i arbres exemplars i la paralització de l’Expedient de licitació del contracte d’execució del Projecte bàsic i executiu, publicat al portal de Contractació pública de la Generalitat el passat 15 de desembre.

Com s’explica, inicialment el recurs es va interposar contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB), de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprovava definitivament la “Modificació Puntual del Planejament Vigent a l’Àmbit del Parc Equipat del Bosc de Volpelleres”. Un recurs que el TSJC va admetre a tràmit el passat 8 de setembre.

L’ampliació del recurs contenciós s’ha tramitat per la connexió directa entre les dues actuacions administratives, essent el Projecte bàsic i executiu de l’escola “La Mirada” un acte executiu i de desenvolupament de la Modificació puntual del planejament vigent en l’àmbit del parc equipat del bosc de Volpelleres.

El tràmit ha comptat amb el suport de la Plataforma SOS Bosc Volpelleres i la col·laboració del Fons de Defensa Ambiental, amb l’objectiu de defensar la integritat del Bosc de Volpelleres.

Paral·lelament, s’estan tramitant al·legacions contra l’Acord d’aprovació inicial del projecte d’obres pels treballs de trasplantament d’arbrat, arbustos i arbres exemplars per part de l’Ajuntament el 23 de novembre de 2021. La tala d’exemplars i treballs de trasplantament impliquen una agressió a l’ecosistema del bosc, pèrdua irreparable d’exemplars d’arbres, erosió del sol, destrucció d’arrels i de tota la vida associada i afectació de la seva funció de connectivitat de fauna.

PLATAFORMA SOS Bosc Volpelleres

ADENC-Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura

https://sites.google.com/view/sosboscvolpelleres

https://adenc.cat/

http://fonsdefensaambiental.org/

Sant Cugat del Vallès, 20 de desembre de 2021