El Grup d’Estudi i Conservació de les Tortugues de l’ADENC (GECTA) presenta els resultats del 2020

Penjat el 30 de desembre de 2020, per Adenc

El segon any del Grup d’Estudi i Conservació de les Tortugues de l’ADENC (GECTA) ha estat força atípic. Durant el 2020, a causa de les diferents mesures preses arran de la COVID-19, el treball de camp que realitza aquest grup s’ha vist força afectat, perdent bastants mesos de mostreig. Tot i així, el GECTA es va poder reactivar passat el confinament per poder continuar treballant en la conservació de les tortugues del riu Ripoll.

Malgrat que aquest any el nombre de captures ha estat molt inferior, s’han capturat moltes més tortugues de rierol (Mauremys leprosa), una de les tortugues autòctones dels rius catalans. A més a més, totes les tortugues de rierol trobades eren juvenils. Aquest fet ens indica dues coses, que la població de tortugues de rierol és molt jove, però que comença a establir-se en aquest tram de riu,  i que els esforços que s’estan realitzant per part de l’ADENC d’extreure tortugues exòtiques sembla que afavoreixen a les espècies autòctones per una disminució de la competència.

A la primavera del 2021, el GECTA reactivarà les activitats d’estudi i conservació de tortugues al riu Ripoll. Per més informació del projecte i dels resultats obtinguts podeu consultar l’informe del 2020: informe_gecta_2020

El Grup d’Estudi i Conservació de les Tortugues de l’ADENC (GECTA) presenta els resultats del 2020