El refugi més mediàtic

Penjat el 14 de febrer de 2015, per GEPEC

El refugi més mediàtic

Hem inventat o reinventat una colla de refugis experimentals per a ratpenats: tancament de Mines a Pontons; tancament dins de casa particular, imitació de golfa en edifici públic i habilitació de caseta de guarda a Roquetes; estructura gran de fusta sobre pilars de 6m d'alçada a La Canonja; humils però exitosos reciclant fustes de palets al Catllar; tancament de cova artificial a Altafulla; ceràmics semicirculars i exitosos als arrossars del Delta de l'Ebre... però el de 3 plantes rehabilitant la caseta d'electricitat de Banyeres s'emporta la palma quant a mediàtic. El millor de tot és que centrem l'atenció sobre la necessitat de conservació d'aquests petits mamífers voladors arreu del territori.

Dissabte 8 de febrer, fruit de la col·laboració amb l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, va ser inaugurat el refugi de ratpenats ubicat a la riera de Sant Miquel on s'ha dut a terme un projecte de restauració de l'entorn. 

Una caseta d'electricitat en desús, abans ruinosa i inútil, s'ha transformat en un allotjament de primera que ofereix condicions ambientals idònies a les necessitats de diverses espècies de rat-penats al llarg de l'any, segons si és temps de cria, de migració o estada temporal.

Ha estat el darrer refugi habilitat en el marc del Projecte de Custòdia Quiropterològica que va ser possible gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

Per a més informació:

ratapatxet@gmail.com / batmòbil 675384707 / www.gepec.cat/ratapatxet