Estudi de les papallones als parcs de Sabadell

Penjat el 22 d'octubre de 2020, per Adenc

Últimament s’ha posat en evidència la importància de protegir la biodiversitat arreu del món. És fàcil veure que en espais naturals com l’Amazones s’està perdent moltíssima biodiversitat. Tanmateix els llocs on hi viu la majoria de la població humana, les ciutats, la biodiversitat és molt baixa en comparació als espais naturals. Això és degut a què a l’hora de construir les ciutats s’ha deixat de banda la natura.

Estudi de les papallones als parcs de Sabadell

Blaveta comuna (Polyommatus icarus). Autor: Swarup Bhowmik

El projecte “Vivim, respirem, replantegem Sabadell” ha estudiat el curs 2019-2020 com es podria millorar la biodiversitat de Sabadell. Una part d’aquest estudi tracta de mesurar la biodiversitat de papallones que hi ha als parcs de la zona nord de Sabadell.

Per això, s’han fet censos durant un mes i mig d’aquests llocs per a valorar com varia la biodiversitat d’un parc respecte a un altre. S’ha pogut observar que hi ha determinats parcs on hi ha major nombre d’espècies i número de papallones d’altres, on n’hi ha menys. Com podríem millorar aquests parcs? Doncs seguidament podreu veure un vídeo que hem fet!

Aquest estudi s’ha realitzat per l’Alan García i en Swarup Bhowmik, estudiant de Biologia Ambiental de la UAB que està realitzant les pràctiques acadèmiques a l’ADENC.

Foto de portada: Coure comú (Lycaena phaleas). Autor: Swarup Bhowmik