Estudiant les libèl·lules al riu Ripoll

Penjat el 16 de maig de 2021, per Mireia Calvet

Les  libèl·lules tenen diferents graus de tolerància a la contaminació de les aigües i a l’estat del bosc de ribera, en funció de l’espècie,  pel que poden utilitzar-se també com a indicadors de l’estat ecològic del riu. 

Es per això, que el passat mes de setembre, un grup de voluntaris vam iniciar un projecte se seguiment de les poblacions de libèl·lules al riu Ripoll, al tram on l’Adenc està treballant per millorar-ne el seu estat ecològic.

Aquest dissabte 15 de maig, hem fet el primer cens de la temporada, acompanyats de X. Maynou, estudiós de les libèl·lules i col·laborador de l’Adenc.

La metodologia consisteix en mesurar la diversitat d’espècies que trobem en diferents transectes al llarg del riu. Aquests transectes s’han de visitar 3 vegades l’any, a la primavera, a l’estiu i a la tardor, per tal d’abastar la fenologia de totes les espècies que potencialment podríem trobar al riu.

El passat mes de setembre vam definir els itineraris que faríem i avui es tractava d’acabar de fixar-los, determinant els punts d’inici i final. Cada recorregut ha de tenir 50 m de llargada en un transecte lineal paral·lel al riu. Es tracta d’anotar les espècies i el nombre d’individus que podem observar mentre caminem seguint el recorregut marcat. També s’anota a la fitxa de camp si s’observa algun tipus de comportament reproductor, ja sigui la formació de tàndems, l’ovoposició o la còpula, o la presència d’individus immadurs.

També hem aprofitat per buscar larves dins l’aigua, això ens dona una pista de les espècies que podrem trobar durant la propera jornada a l’estiu.

Avui hem visitat tres recorreguts, el primer a les basses que hi ha a Sant Vicenç de Jonqueres, el segon des de la passera de Jonqueres riu avall i el tercer sota el pont del Molí de l’Amat. Hi havia un quart itinerari pensat, un petit braç del riu que surt a la Font dels Gitanos, però avui l’hem descartat perquè l’aigua estava molt estancada.

A les basses de Jonqueres hem trobat 3 espècies de libèl·lules adultes: L’Emperador blau (Anax imperator), el Ferrer Camanegre (Pyrrhosoma nymphula) i el Llantió iberomagribí (Ischnura graellsii). Hem trobat també larves probablement de les espècies Vimetaire occidental (Chalcolestes viridis) i Pixaví estriat (Sympetrum striolatum)

Al riu, a la passera de Jonqueres, hem trobat també 3 espècies de libèl·lules adultes: Ferrer Camanegre, Llantió iberomagribí i la Damisel.la endolada (Calopteryx haemorrhoidalis), d’aquesta última també hem trobat larves.

Sota el pont del Molí de l’Amat, hem trobat dues espècies de libèl·lules adultes: la Damisel.la endolada i l‘Emperador blau, i una espècie en forma de larva,el Tallanassos petit (Ornychogomphus forcipatus).

En total, 4 espècies de libèl·lules adultes i també 4 espècies en forma de larva, comptant adults i larves són 7 espècies. No està pas malament tenint en compte que el màxim d’espècies es produirà quan l’estiu estigui més avançat.

Aquest seguiment de libèl·lules és un projecte obert a totes aquelles persones interessades en l’estudi de la natura i en concret d’aquest insectes tant fascinants. Convidem a tothom qui hi estigui interessat a apuntar-se a les properes jornades.

Larva de tallanassos petit

Larva de Damisel.la endolada

Tram del transecte a Jonqueres

A la recerca de larves