Extracció d’ailant a Torrebonica del dia 22 de gener amb l’esplai Can Colapi

Penjat el 25 de gener de 2022, per DavidMunoz

El passat dissabte dia 22 de gener vam dur a terme la tercera intervenció mensual d’ailant a la zona del bosc de Torrebonica, a l’est del terme municipal de Terrassa, amb la col·laboració d’adolescents de l’esplai Can Colapi de Sabadell. En total ens vam reunir 21 persones.

Vam extreure un total d’uns 50 exemplars juvenils i subadults i vam injectar sulfat de magnesi (MgSO4) a les soques restants, tal i com havíem fet en les dues actuacions anteriors. A més a més vam re injectar aquesta mateixa sal a les soques dels individus que havíem talat en ocasions anteriors, amb la col·laboració del grup local de Barcelona de World Wildlife Fund (WWF).

Des del camí adjacent ja es pot observar una clara millora de la zona, que ha quedat al descobert, després d’haver extret una porció destacable dels ailants juvenils i subadults.

A més a més, el Centre de Treball Especial CIPO de Sabadell ens ha ofert més d’un centenar de plançons i indi-vidus juvenils d’alzina i roure per tal de poder-los plantar a la zona i poder repoblar el bosc de Torrebonica amb les espècies autòctones corresponents.

El dia 19 de febrer tornarem amb un altre grup de l’esplai Can Colapi de Sabadell per a extreure i fer injecció de sals, acció que es repetirà el dia 12 de març, aquesta vegada sense cap grup d’esplai.  Per últim, estem en contacte amb el Centre Excursionista de Terrassa, WWF Barcelona, l’Associació Mel i l’assemblea ecologista la Paparola de Terrassa, per a poder realitzar una plantada popular dels plançons mencionats anteriorment el dia 19 de maig.