GEPEC/EdC presentem al•legacions al POUM en tràmit a l’Ajuntament de Renau

Penjat el 15 de març de 2013, per GEPEC

GEPEC/EdC presentem al•legacions al POUM en tràmit a l'Ajuntament de Renau

Estant en tràmit d’exposició pública a l'Ajuntament de Renau el respectiu POUM, eina cabal de planificació urbanística i ambiental del municipi amb validesa fins l’any 2026, el GEPEC/EdC compareixem com a part interessada detectant moltes mancances i errors, per la qual cosa hem presentat un plec d’al•legacions.


Així, rebutgem el projecte de construir una nova urbanització de xalets en la frontal principal i visual privilegiada de Renau, protegida pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, destacant el seu caràcter inoportú, ineficient i incongruent, a més de perjudicial per a la població ciutadana i el paisatge natural únic que en forma part.

Pensem que tot plegat és causa d’una bombolla urbanística incapaç d’afavorir la població de Renau. Trobem necessari l’establiment de mecanismes reals que concretin i garanteixin velocitats de creixement adequades per tal de regular el desenvolupament del sòl en funció del grau d’ocupació dels habitatges construïts, sempre preservant els elements naturals singulars i paratges de la zona.

Amb tot, doncs, apel•lem a la Generalitat, amb competències superiors d’urbanisme i medi ambient (a la qual també hem comparegut), per a què intercedeixi i eviti tant les petites com les grans irregularitats manifestes, entre d’altres.