IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ SOL·LICITA INFORMACIÓ SOBRE LES DIFERENTS TRAMITACIONS DE GRANGES A LA COMARCA.

Penjat el 3 d'octubre de 2018, per Despatx IAEDEN

Tal i com us vam explicar la setmana passada, a l’Alt Empordà tenim una situació crítica amb la contaminació d’aigües dels aqüífers degut a les dejeccions ramaderes del sector porcí.

Tenim 34 municipis inclosos en el Decret de Zones Vulnerables (per tant, contaminats per nitrats) i alhora -segons el cens agrari del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació- 459.000 places de porcí (any 2017)
Un creixement exponencial amb un increment, el darrer any, de 18.000 porcs (del 2016 al 2017)

La IAEDEN-Salvem l’Empordà alhora està molt preocupada per les 60 noves tramitacions a la comarca, entre noves granges i ampliacions de les existents. Per aquest raó, ha demanat informació pública al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació respecte de totes aquestes tramitacions.

Podeu consultar  el DOCUMENT que hem enviat al Departament per tal que tingueu una visió i una envergadura del drama.