II trobada d’entitats i plataformes ciutadanes que lluiten en el Vallès Occidental i Oriental

Penjat el 23 de febrer de 2022, per Adenc

SOS VALLÈS denuncia que si no es fa una preservació dels espais naturals de la plana del Vallès pels seus valors agraris i per a la protecció dels espais fluvials dels rius Besos i la Tordera, i no es renuncia al Quart Cinturó, es perdrà la qualitat ambiental i la qualitat de vida del Vallès.

Anem a un contínu urbà amb degradació dels espais naturals agraris dels dos vallesos sense límit, i fomentat per un municipalisme que no exerceix la disciplina urbanística de la Llei d’Urbanisme, i només ens quedaran uns parcs naturals a les muntanyes perquè, no ens atrevirem amb tot i encara ens agrada tenir parcs isolats com el cas de Collserola, per poder dir que són parcs.

La Trobada es va realitzar a Corró d’Amunt per que en aquest nucli urbà de Les Franqueses es vol desenvolupar un projecte especulatiu i immobiliari, el projecte del Sector C, on hi ha un vídeo de simulació penjat en el nostre blog molt il·lustratiu https://salvemcorro.blogspot.com/2021/06/quin-poble-volem-simulacio-de-la.html.

La trobada va tractar de diverses problemàtiques del Vallès:

Primer de tot en suport de Salvem Corró d’Amunt es va fer un posicionament de suport de SOSVallès a la denúncia de la Urbanització del SECTOR C de Corró d’Amunt sobre sol d’interès agrícola incomplint varis aspectes del Pla Territorial Metropolita de Barcelona (2010) i de la manca de tramitació correcte del Pla Parcial, que comportarà una Contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ja ha admès la demanda a tràmit contra l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

El punt més important de la trobada era l’aprovació d’un MANIFEST PER A LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS FLUVIALS DEL VALLÈS, EL BESÒS I LA TORDERA d’acord amb les campanyes anteriors de “Salvem els Rius” que demana que els espais fluvials siguin considerats espais de la màxima feblesa ecològica i grans reservoris de biodiversitat, i que siguin salvaguardats i protegits com a Sòl No Urbanitzable d’Interès especial (PEIN) a efectes de les seves funcions de connectors biològics, i ambients fluvials on no només s’ha de fer una gestió hidrològica, sinó també una gestió de la seva biodiversitat.  El MANIFEST compta amb SIS APARTATS determinants per a la seva protecció ambiental, pretén ser el principi d’una Campanya a nivell del Vallès per exigir a l’ACA i al Consorci del Besòs-Tordera i també els dos Consells Comarcals del Vallès per a que tinguin cura dels rius i els boscos de ribera. Els Boscos de ribera són boscos de gran complexitat i feblesa ecològica, no son parcs per la ciutadania pel seu abús amb el lleure. La Plana del Vallès el principal valor ambiental és aquesta matriu dels rierols, rieres, rius i torrents del Besòs i la Tordera, en el seu mosaic agroforestal. Veure MANIFEST Web Sos Vallès.

Sos Vallès estarà ametent a fer AL·LEGACIONS AL PLA 2022-27 de les conques fluvials de l’ACA que afecten greument a la biodiversitat dels ambients fluvials amb mesures de forta intervenció contra la vegetació de ribera.

Altres Acords de la reunió:

  • El posicionament de suport de SOS Vallès a la Caducitat ambiental-CCQC sol·licitada del Projecte de l’autopista B-40 o QUART CINTURÓ AL VALLÈS com a via urbanitzadora, i que finalment fins i tot l’Alcalde de Granollers ha reconegut la seva caducitat ambiental. http://ccqc.pangea.org/
  • El suport de les entitats SOS Vallès a un PLA AGRARI DEL VALLÈS (PTSAEV) en el marc de la Nova Llei d’Espais Agraris de GENCAT, per preservar els sols agrícoles del Vallès de la degradació del sol no urbanitzable per part de propietaris no agraris i la deixadesa de les administracions en favor de l’agricultura km 0 amb molts valors positius pel mon urbà del Vallès pel seu gaudi compartit. Aquest Projecte s’està impulsant amb una de les entitats de SosVallès (Adenc) amb Agraria Vallès, Unió de Pagesos, Agroterritori i Via Vallès. https://vallesagrari.org/
  • El suport a la DENÚNCIA AMBIENTAL DEL CIRCUIT MOTOCRÒS Sant Feliu de Codines en el bell mig del connector dels espais PEIN de la serralada prelitoral per part de les entitats Codines Verdes, El Fanal, Coordinadora del Montseny i ADENC mitjançant la seva tramesa al Fiscal de Medi Ambient i a la resta d’administracions.
  • I finalment el suport als manifestos en contra la insostenibilitat dels JOCS OLÍMPICS 2030 AL PIRINEU donant suport als científics i altres entitats del territori que es posicionen en contra de l’abús que pot comportar en el context d’emergència climàtica i ambiental en l’entorn Mediterrani.

 

SOS VALLÈS

Corró d’Amunt, Les Franqueses EL VALLÈS

Febrer 2022

 

NOTA DE PREMSA EN PDF