Informe a la fiscalia de Medi Ambient sobre les obres que afecten la riera de Vallvidrera.

Penjat el 10 d'abril de 2020, per Cepa

Davant de la destrucció de la plana al·luvial  i de la vegetació de ribera de la riera de Vallvidrera, així com dels camps de fruiters del marge dret, s’han alçat moltes veus de ciutadans i d’estudiosos indignats per l’impacte de les obres d’urbanització del sector industrial les Llicorelles, aprovades i impulsades per l’ajuntament de Molins de Rei.

Malgrat el confinament pel COVID-19, el CEPA-Ecologistes de Catalunya i la plataforma SOS Rierada de Molins de Rei  hem presentat una denúncia a la fiscalia, Escrit Fiscalia_CEPA_070420 , per a què determini si hi ha incompliment de la legalitat ambiental i urbanística i demanar que actuï d’ofici.

Lamentablement, tant el Consorci de Collserola, com l’ACA es van limitar a demanar unes mesures totalment insuficients per preservar aquest sector on s’estan urbanitzant espais inclosos al Parc Natural de Collserola i la XN 2000. I tot això en un moment on el document IMPRESS que ha elaborat l’ACA conclou que la massa d’aigua de la Riera de Vallvidrera ha passat de tenir un “bon” estat ecològic en l’anterior informe a un de  “mediocre” en l’actual.

La vergonyosa legalitat urbanística establerta per l’obsolet Pla General Metropolità de 1978 justifica les actuacions de les administracions públiques (en aquest cas l’Ajuntament de Molins de Rei) que comporten la destrucció i degradació dels espais naturals protegits. Això sí, un cop acabades les obres, s’aplicarà un “projecte d’integració paisatgística” que solament podrà dissimular la pèrdua d’espais naturals i de connectivitat ecològica, temes reiteradament ignorats en les actuacions públiques malgrat els discursos fraudulents i el bla, bla, bla sobre el respecte a la natura.