La Generalitat de Catalunya segueix amb la tramitació de la granja de Rabós, tot i la sentència ferma que va guanyar la IAEDEN-Salvem l’Empordà al TSJC

Penjat el 5 d'abril de 2018, per Despatx IAEDEN

La IAEDEN, en data 3 d’abril de 2018,  ha enviat unes al·legacions contra l’aprovació provisional de l’autorització ambiental a la Generalitat de Catalunya per la tramitació del projecte de granja al terme municipal de Rabós. La macro-granja que es tramita de nou és de 4805 caps de bestiar (1300 truges reproductores, 44 truges de reposició, 5 verros i 3456 garrins de transició) i està ubicada al Mas fils de Rabós d’Empordà.

Al juny de 2007 la IAEDEN va guanyar el contenciós administratiu contra aquest projecte amb sentència ferma número 604 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya defensa aquest projecte amb l’únic argument que la granja limítrof “Mas Àngel” ja no té activitat porcina. D´acord amb el que estableix el Real decret 324/2000 del 3 de març del 2.000, per obtenir la preceptiva autorització per construir una explotació porcina de mares amb capacitat per més de 750 truges cal una distancia mínima de 1.000 metres entre aquesta explotació i la més propera. Per tant, es compleix aquest requisit sentencia la Generalitat de Catalunya.

Però la Generalitat de Catalunya ignora que no era l’únic requisit que havia de complir, tal i com remarca el jutge que va dictar sentència:

“ … se autoriza una explotación de 1456 cabezas de cerdas reproductoras, lo cual único a las distancias apreciadas al centro urbano de Mollet de Perelada, de las granjas limítrofes y de los ríos Orlina y Merdanç, determinan la ilegalidad de la autorización de la autorización que debe ser anulada”

La granja segueix sense complir els dos altres requisits: segueix a menys de 1000 metres del nucli més proper, Mollet de Peralada i ,per tant, segueix havent risc de difusió de qualsevol tipus de contagi per  malalties infeccioses. Alhora es manté el risc de contaminació als dos rius que es troben a prop, a 800 metres del riu Orlina i a només 1 km del riu Merdanç

Una vegada més ens trobem amb la tendència del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya de defensar els interessos dels sector porcí, per sobre de les seves reals funcions que són defensar l’interès públic i, en aquest cas, de l’aigua i de la salut humana.

Per altra banda, s’ignora –una vegada més- el reguitzell de normativa ambiental sectorial que ens empara en la protecció del medi i, en concret, vers la contaminació d’aigües. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu estableix el marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. El primer paràgraf del preàmbul diu: «L’aigua no és un bé comercial com els altres, sinó que és un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal» En l’article 1 estableix l’objecte de la Directiva que és establir un marc per a la protecció  de les aigües superficials continentals, les aigües de transició i les aigües costaneres i subterrànies que, entre d’altres, garanteixi la reducció progressiva de la contaminació del l’aigua subterrània i eviti noves contaminacions.

També volem fer constar la sospita que aquesta granja ha estat realitzant activitat porcina de manera il·legal durant molt de temps. A l’any 2015 van denunciar aquests fets als Agents Rurals de l’Alt Empordà i hem sol·licitat per escrit aquesta acta per saber si es corrobora el que varis socis i veïns dels municipis limítrofs de la granja ens van notificar: la granja té activitat i possiblement hi havia més de 1000 caps de porcí. Hem demanat aquesta informació pública al Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  i alhora hem demanat què ha fet la Generalitat en cas que aquesta acta verifiqui les nostres tesis. Seria un acte molt greu i irresponsable, per part de la Generalitat, si tinguessin constància de l’activitat il·legal d’una granja sense el corresponent  Pla de dejeccions ramaderes pel potencial risc de contaminació d’aqüífers i d’aigües superficials. Tan bon punt disposem d’aquesta informació la farem pública el més aviat possible.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà mostra la seva preocupació, una vegada més, per les ingents tramitacions de noves granges de porcs o ampliacions de les existents a la comarca. Malauradament no hi ha cap indici que ens indiqui que la Generalitat de Catalunya estigui posant remei a aquesta greu situació ambiental de la comarca, ans al contrari. Per aquesta raó, hem demanat insistentment una moratòria a les tramitacions de noves granges o ampliacions de les existents fins que la deriva de la contaminació de les aigües subterrànies no hagi revertit cap a una millora.

Figueres, 5 d’abril de 2018