La iniciativa del Pla Agrari del Vallès busca el suport de les administracions

Penjat el 15 de març de 2022, per Adenc

Les entitats agràries, ecologistes i territorials que impulsen el Pla promouen mocions als Ajuntaments i als Consells Comarcals 

El Pla vol garantir l’activitat agrària en convivència amb els valors ambientals i cívics dels espais naturals de la plana vallesana, clau pel benestar de la societat metropolitana

Les entitats promotores del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (l’ADENC, la Cooperativa Agrària Vallès, la Fundació Agroterritori, la Unió de Pagesos i l’associació Via Vallès) impulsaran les properes setmanes l’adhesió de les administracions locals a través de la promoció de mocions als seus plenaris. Amb aquestes mocions es pretén alhora promoure el debat sobre les necessitats de l’activitat agrària i dels espais agroforestals de la plana del Vallès i el compromís municipal amb la seva gestió. 

A partir del suport municipalista es pretén traslladar aquesta necessitat a la Generalitat, amb competència directa en el desenvolupament de la Llei d’espais agraris en la que es recull aquesta nova figura de planejament. 

En el marc d’aquest procés es realitzaran  els propers mesos contactes amb els diversos agents implicats en la redacció del Pla emplaçant a les administracions públiques responsables i específicament al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que té la responsabilitat de liderar la seva redacció

Proposta d’acords 

  1. Donar suport a la proposta de desenvolupament del Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV) en el marc d’allò previst a la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels Espais Agraris
  2. Promoure el desenvolupament del PTSAEV en el marc de les competències municipals i en les relacions amb les administracions supramunicipals. 
  3. Traslladar aquest acord al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i als Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental

Segueix oberta la campanya de suports des de la web

A través de la web vallesagrari.org segueix obert el procés de recerca de suports individuals i d’entitats a la proposta de redacció del PTSAEV per visualitzar el compromís de la societat civil com a motor de les polítiques d’interès públic en l’àmbit de la protecció d’aquest territori. Més d’una trentena d’entitats i de 150 persones ja s’han adherit a la proposta.

La proposta

La proposta de redacció d’un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV), promoguda des de la societat civil, pretén contribuir a formular un projecte integrador dels aspectes agraris, ambientals, socials i culturals a partir d’una diagnosi i una proposta dels espais naturals agraris d’una de les contrades més dinàmiques del sud d’Europa. La singularitat de la bioregió del Vallès esdevé clau per fer més habitables els ecosistemes naturals i urbans que ens envolten i acullen. 

L’aprovació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris obre la porta a impulsar noves figures d’ordenació dels espais naturals d’ús agrari, com ara els Plans territorials sectorials agraris específics i el reconeixement de l’agricultura periurbana. Aquest nou Pla hauria de garantir la base territorial dels espais naturals d’ús agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agràries amb l’objectiu de garantir el dret a la sobirania alimentària de proximitat i saludable. 

La proposta del Pla territorial agrari específic del Vallès és una oportunitat per ordenar el Vallès, a partir d’eines actualitzades de preservació passiva i activa en el context actual, sense dependre de la tradicional priorització de la urbanització. Cal optar per un model holístic, integrador i harmonitzador de les diferents disciplines acadèmiques i professionals que interactuen transformant la matriu biofísica del Vallès. 

 

El Vallès, 15 de març de 2022

Entitats impulsores:

ADENC; Agrària Vallès; Agroterritori;  Unió de Pagesos; Via Vallès

NOTA DE PREMSA PDF

Més informació:

ADENC – EdC

correu@adenc.cat   937 171 887