LA PLATAFORMA TU ETS ENTORNS PRESENTA UN RECURS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MACRO-POLÍGON DE BELLOTS II

Penjat el 30 de novembre de 2022, per Adenc

LA PLATAFORMA TU ETS ENTORNS PRESENTA UN RECURS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MACRO-POLÍGON DE BELLOTS II

Aquest passat dilluns 14 de novembre la Plataforma Tu Ets Entorns, a través de l’ADENC, vam presentar un recurs de reposició contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del sector dels Bellots II. Des de la Plataforma hem mantingut des del principi de la nostra activitat, a l’octubre de 2020, que teníem intenció de combatre el projecte del macro-polígon de logística de Bellots II per les vies que tinguéssim a l’abast. La via legal, doncs, no és més que una de les noves branques d’una lluita social que entenem molt més àmplia.

Així, tot i les traves i entramat poc transparent dels processos administratius que desincentiven la participació i implicació ciutadana en qüestions tant importants com és l’urbanisme, els col·lectius i entitats hem recollit evidències suficients per
emprendre un recurs. El document entregat, que avui expliquem, pretén posar de manifest dues qüestions principals: que l’Ajuntament ha dificultat l’accés a la informació a la Plataforma i no ha actuat adequadament a nivell administratiu,
vulnerant així el dret a la participació pública; i que la proposta definitiva aprovada no és compatible amb la preservació de l’entorn natural i suposa un greuge a un corredor prioritari per al manteniment de la biodiversitat, com és la via verda entre
Collserola i Sant Llorenç.

La Plataforma vol fer notar que aquesta no és una denúncia menor. Per una banda, perquè el paraigües de 32 entitats veïnals, moviments socials i associatius i organitzacions polítiques que representa implica una part rellevant de la societat civil
organitzada de la ciutat. Per altra banda, perquè l’Ajuntament fa constantment gala d’una participació que, a l’hora de la veritat, es veu dificultada; i també parla d’una suposada revolució verda que es comprova que sobre els plànols continua volent dir degradació ambiental i aprofundiment d’un model urbanístic desenvolupista.

El recurs denuncia, en primer lloc, que l’aprovació de la modificació del POUM del sector dels Bellots II incompleix certes determinacions de caràcter formal-administratiu que el fan nul de ple dret per la tramitació que s’ha fet. Entre d’altres motius, es considera nul perquè el document definitiu aprovat no va ser sotmès a participació pública una vegada retornat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità, incomplint així diverses lleis vigents com la 19/2014 i la 27/2006. Així mateix, tot i les múltiples instàncies i reclamacions fetes al registre, l’Ajuntament no va actuar de forma transparent, inclús no adjuntant la informació sol·licitada més recent i entregant documents desactualitzats. D’aquesta manera, si la vulnerabilitat de la societat civil davant del llenguatge urbanístic ja és gran, l’Ajuntament encara ha dificultat més que els moviments i entitats preocupats pels entorns de la ciutat puguem haver participat del debat en igualtat de condicions.

A més a més, volem recordar també que els arguments que va oferir el consistori contra la possibilitat de no executar el polígon de Bellots II com hem reclamat des de la plataforma, contradiuen l’informe emès pel Síndic de Greuges. Concretament, Carles Caballero, regidor d’urbanisme, havia dit que aturar el desenvolupament suposaria indemnitzar els propietaris del sòl amb quantitats que superen els centenars de milions d’euros. Tanmateix, quan vam demanar per l’informe en el que es sustentaven aquestes informacions, des de l’Ajuntament es va respondre que “no consta l’existència de cap informe”. Així, des de la Plataforma interpretem que es pretenia donar una informació capciosa a la ciutadania sense recolzament de cap informe oficial, podent arribar així a manipular l’opinió pública a favor dels interessos dels promotors.

La segona part del recurs es centra en els aspectes ambientals que no estan correctament considerats al document ambiental de la modificació del POUM. Un d’ells és per l’afectació al connector territorial reconegut pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt que incideix al Torrent de la Betzuca-Grípia, així com per no incorporar informes previs sobre canvi climàtic, ni sobre biodiversitat. Per altra banda, l’aprofitament urbanístic, de més de 95 hectàrees, és el major en els darrers 20 anys a la zona, no preveu cap mitigació a la pèrdua de biodiversitat. Un exemple en són el cas de l’avifauna present, que ha identificat el Grup d’Ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa. I finalment, també volem incidir en la importància de l’espai agrari i en el fet que l’estudi ambiental no concreta el valor agrari dels sòls afectats, quan s’està reduint molt significativament la massa agrària de major dimensió restant al municipi de Terrassa, anant en contra de les estratègies europees més recents.

Per tot plegat, des de la Plataforma avui fem públics els motius d’aquest recurs i també aprofitem per a recordar que seguirem lluitant per salvar els Bellots amb aquesta i més accions. El passat divendres 11 de novembre vam tornar a celebrar
una assemblea oberta, en la que es van decidir els següents passos. Durant les properes setmanes i mesos les entitats i organitzacions seguirem organitzant actes per donar a conèixer els valors de l’espai natural i els motius per la seva defensa
així com esperem que aquestes reivindicacions siguin tingudes en compte en el debat polític que hi haurà de cara a les municipals

Volem recordar que aquest macroprojecte perpetua i fomenta un model de societat consumista que perjudica greument l’economia, generant llocs de treball precari i posant en perill el comerç local, el medi ambient i el benestar de la població. Per tot això, avui i demà seguirem defensant els Bellots com a espai natural i infraestructura estratègica de la ciutat.