L’ADENC i el Moviment Veïnal del Sud en representació de la PLATAFORMA DE DEFENSA DEL RIU RIPOLL varen presentar 500 signatures de persones interessades en comparèixer en l’expedient administratiu del Projecte SURFCITY.

Penjat el 2 de juny de 2022, per Adenc

L’ADENC, el Moviment veïnal del Sud com entitats membres de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, han tingut coneixement que l’Ajuntament de Sabadell en data de 11 de març de 2022 va anunciar pels mitjans de comunicació que es proposava construir amb una concessió privada al Riu Ripoll un Projecte de Piscina d’onades anomenat #Surfcity destinada als usuaris i especialistes del Surf indicant que era una activitat esportiva reglada.

 La Plataforma en Defensa del Riu Ripoll va iniciar una campanya de recollida de signatures de ciutadans i persones interessades en aquest projecte, ja que considerem que és un projecte molt rellevant per l’impacte ambiental en el riu Ripoll, i que no consta en cap Programa Electoral, no consta en cap Acord de Govern Polític, no s’ha informat en cap Òrgan Institucional de formulat per l’Ajuntament com es el Protocol del Rodal que es basa en el Conveni Internacional d’Aarhus (Unió Europea)  i no correspon de forma raonable a cap marc institucional basat en la normativa de l’Estat Espanyol i de Catalunya de transparència de l’administració, el bon govern i del procediment administratiu.

 La Plataforma en defensa del Riu Ripoll davant la noticia que aquest Projecte forma part a l’Ordre del dia del Ple del 7 de Juny de 2022 sota el títol:

 “APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DIRECTA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L’US PRIVATIU  DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA AL CAMÍ DE CAN QUADRES NUM.185-199,  AMB LA FINALITAT DE DESTINAR-LA A LA CONSTRUCCIÓ I ESXPLOTACIÓ D’UN EQUIPAMENT ESPORTIU  PER A LA PRACTICA DE SURF (EXP.PAT/2021/0158)

 Donat que la Plataforma de defensa del Riu Ripoll considera que aquest ACTE ADMINISTRATIU comporta una total inseguretat jurídica i una gran incertesa jurídica i arbitrarietat administrativa sobre aquest acte que es pretén portar a terme i no respecta el dret dels ciutadans a ser informats dels projectes polítics.

 Per això mateix tal com s’argumenta, les entitats que representen la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll presenten el recull de quasi 500 signatures per part dels ciutadans que han signat perquè volen que se les considerari legalment PERSONES INTERESSADES EN TOTS ELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS QUE CORRESPONGUIN a aquest Projecte #SURFCITY, d’acord amb la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i el bon govern, i presenten aquestes signatures identificades segons els criteris de la Llei 1/2006 de 16 de febrer de la iniciativa legislativa popular, amb signatura, noms i cognoms, Identificació DNI, domicili i ciutat, per a que siguin notificades personalment sobre aquest Projecte.

 SOL.LICITEM al SECRETARI MUNICIPAL que en el principi dels drets d’Acció Pública que corresponen en matèria de medi ambient, que les signatures presentades pels ciutadans, siguin admeses i considerades PERSONES INTERESSADES admeses abans del Acord del Ple de Juny a tots els efectes amb la notificació de tots els actes administratius que corresponguin. Que si això comporta alguna pèrdua dels seus drets, que s’endarrereixi el Ple Municipal per complir els seus drets com a ciutadans.

Si la demanda d’aquestes PERSONES INTERESSADES no es recollida per part de l’Ajuntament de Sabadell, es pot incórrer en causes de NUL·LITAT TOTAL O ANUL·LABILITAT DE TOTS ELS ACTES ADMINISTRATIUS que a partir d’aquest moment es realitzin, tant en la fase d’Al·legacions, de recurs Administratiu com de Recurs Contenciós administratiu.

VIDEO CAMPANYA SURFCITY

NOTA DE PREMSA PDF