L’ADENC i la PLATAFORMA DE DEFENSA DEL RIU RIPOLL presenten al·legacions al Plec de Clàusules administratives per aturar el SurfCity

Penjat el 16 de setembre de 2022, per Adenc

PRESENTACIÓ D’ALEGACIONS al Plec de Clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació directa de la concessió de domini públic per a l’ús privatiu de la finca de propietat municipal situada al camí de Can Quadres, 185-199, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i explotació d’un equipament esportiu per a la pràctica de surf (EXP.PAT/2021/0158).

 

Des de l’ADENC-PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL fem aquest comunicat indicant que s’han presentat en temps i forma l’expedient que ha estat sotmès a informació pública en ple mes d’agost de 2022 i que finalitzava aquests dies el seu plaç legal de 30 dies des de l’endemà del 29 de juliol de 2022.

 

Les entitats i representant polítics sol·licitàvem un període de 2 mesos per fer al·legacions ciutadanes i per no amagar aquest EXPEDIENT SURFCITY a la ciutadania. Les entitats recordem que aquest projecte no s’ha presentat ni al Protocol del Rodal de Sabadell com a taula de participació ciutadana i d’informació dels espais natural de Sabadell acordat amb l’Ajuntament des del PGMOS de 1993, incomplint clarament el Conveni d’Aarhus de la Unió Europea sobre informació ambiental.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-ambiental/

 

El context de Sequera i d’emergència climàtica i crisis de biodiversitat en el que ens trobem i que hem patit durament aquest estiu, i que pot comportar restriccions de l’ús de l’aigua a Sabadell i a Catalunya, ens evidencien el gran impacte que tindrà en el consum urbà d’aigua i electricitat d’aquesta instal·lació, així com el gran impacte en el medi natural de l’ecosistema fluvial del Riu Ripoll, coincident amb un moment de renaturalització i recuperació dels valors ambientals del Riu Ripoll , acreditada amb els estudis de l’Atles de Fauna de Catalunya, amb gravacions de la implantació de la Llúdriga al riu Ripoll, a banda d’altres especies de mamífers i avifauna rellevant.

 

  1. Tot i les dificultats per rebre suports en el plaç legal entre el mes d’agost i 12 dies de setembre, s’han recollit al·legacions de suport de la major part d’entitats i federacions d’entitats ecologistes de Catalunya, legals a efectes de tramitació entre les que destaquen ECOLOGISTES EN ACCIÓ, ECOLOGISTES DE CATALUNYA, PLATAFORMA CIUTADANA RESIDU ZERO, DEPANA, WWF Barcelona, Coordinadora Salvaguarda del Montseny.
  2. S’ha recollit el suport de la ONG SURFRIDER.ORG que està en contra d’aquests artefactes per a la practica del Surf consumista pel seu gran impacte ambiental, i que considerem molt rellevant per demostrar que el concepte d’interès públic i servei públic per una adjudicació directa és totalment il·legal.
  3. S’ha realitzat un Plec d’Al·legacions Jurídiques que permeten perllongar la tramitació amb recursos administratius d’aquest expedient per evitar la concessió, i un Plec de d’Al·legacions Tècniques que permetran demostrar la inviabilitat ambiental, insostenible i econòmica del PROJECTE SURFCITY

 

Estem segures que amb aquestes al·legacions i d’altres presentades per ciutadans/es a títol individual, i dels grups polítics municipals de Sabadell desfavorables al Projecte, s’ha garantit coma ciutat la responsabilitat de participació pública que el govern de l’Ajuntament de Sabadell volia manllevar del Projecte SURFCITY.

 

Per tot això, considerem que encara hi som a temps per no trencar un consens històric de ciutat des dels anys 90 del Pla General que cal actualitzar en l’actual context ambiental, i DEMANEM la RETIRADA DEL PROJECTE,  i emplacem a l’equip de govern a afrontar amb publicació de Dades de la situació del riu Ripoll, amb encàrrec d’Estudis sobre el riu Ripoll i amb un principi de transparència de participació de les entitats en el marc del PROTOCOL DEL RODAL, afrontar un debat de ciutat sobre el futur del riu Ripoll a Sabadell.

Carta ONG SurfRider
Al·legacions jurídiques

Al·legacions tècniques

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL RIU RIPOLL

El riu Ripoll, a Sabadell 16 de setembre de 2022.