Les caixes-refugi de ratpenats instal·lades per l’ADENC ja tenen inqui·lins!

Penjat el 21 de març de 2019, per Adenc

L’any 2017 l’ADENC va guanyar una subvenció de l’Ajuntament de Sabadell mitjançant el Retorn Social de la Crida. El Retorn Social és la iniciativa de la Crida per Sabadell per donar suport a la realització de projectes col·lectius i transformadors a la ciutat. Els recursos econòmics provenen del límit salarial de les regidores de la Crida a l’Ajuntament, que retornen el romanent del seu sou a la ciutadania a través del retorn social.

Des de l’ADENC vam proposar un projecte per afavorir la presència de ratpenats forestals als entorns de la nostra ciutat, així com per a donar a conèixer aquests animals que acostumen a passar desapercebuts per la majoria de la població. El cos del projecte (a part de realitzar nombroses sortides i “Batnights”) va ser la construcció i la col·locació de caixes-refugi per a ratpenats en diferents punts. Les característiques dels boscos del rodal de la ciutat, amb arbres relativament joves sense gaire forats i escletxes, limiten el nombre de refugis que necessiten les espècies de ratpenats forestals. Les caixes-refugi de fusta, venen a compensar aquesta manca de cavitats naturals.

Les caixes-refugi de ratpenats instal·lades per l’ADENC ja tenen inqui·lins!

Membres del GERA col·locant una caixa-refugi (foto de David López).

Les caixes-refugi de ratpenats instal·lades per l’ADENC ja tenen inqui·lins!

Una de les caixes refugi instal·lades al Parc Agrari (Foto de David López).

Així, els membres del GERA (Grup d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC) van construir 10 caixes-refugi i les van penjar en dos boscos del rodal de Sabadell: cinc es van col·locar al bosc de Castellarnau i cinc al bosc del Parc Agrari de Sabadell. Ambdues pinedes es troben dins l’àmbit del Parc Grípia Ribatallada i formen part de la zona on l’ADENC va realitzar un estudi sobre l’efecte de les ventades del 2014.

Les caixes es van penjar el desembre del 2017 i des de llavors el GERA n’ha estat fent el seguiment per a comprovar si s’hi instal·lava algun ratpenat. Els ratpenats ocupen les caixes-refugi principalment per dos motius: durant els mesos més freds per a passar la hibernació, i durant l’època de reproducció per a aparellar-se (durant la tardor) i tenir les seves cries (a la primavera-estiu).

Les caixes-refugi de ratpenats instal·lades per l’ADENC ja tenen inqui·lins!

Un dels ratpenats observats aquest febrer passat (Foto de David López).

Durant tot el 2018 es va estar fent el seguiment de les caixes-refugi sense cap resultat. No ha estat fins al febrer d’aquest 2019 que s’hi han trobat els primers ratpenats! Tres de les caixes han estat ocupades, amb un ratpenat a cada una! Per només haver estat penjades durant un any, el fet de que ja hagin estat ocupades és molt bon senyal, ja que els ratpenats solen ser força selectius a l’hora de triar refugis.

En aquest cas, sembla que els nostres inquilins (pipistrel·les d’alguna de les tres espècies més comunes al Vallès) van passar l’hivern a les caixes, tot i que quan se’ls va observar ja estaven força actius. Aquesta petita victòria inicial del projecte, fa plantejar la possibilitat d‘ampliar l’àmbit d’aquest a altres zones de Sabadell, o fins i tot del Vallès! Gràcies a tots els que ens vàreu votar als pressupostos del Retorn Social de la Crida del 2017 per fer possible aquest projecte! Seguirem promovent la presència de ratpenats als nostres boscos i ciutats i divulgant sobre la importància de conservar aquests animals tant misteriosos!