Limnos lamenta una rompuda forestal problemàtica a Miànigues

Penjat el 12 de gener de 2022, per Limnos

– A finals de novembre passat un propietari va executar al turonet de Miànigues una rompuda forestal important.
– Es va tallar un gran pi conegut com “el pi de dues branques”i apreciat pels veïns.

Al turonet de Miànigues es va desforestar a finals de novembre un tros de bosc de mitja hectàrea de superfície, entre el cementiri i del restaurant de les Estunes. El terreny, que consta d’una part
catalogada com a ús forestal i una altra d’ús agrícola, ha patit una rompuda forestal, un tipus de tala completa de tot l’estrat vegetal (no només dels arbres) per canviar l’ús del sòl d’un terreny, normalment
per aprofitament agrícola. Aquest tipus d’accions, tot i ser executades pel propietari del terreny, sempre han de passar per una autorització favorable de la secció de Boscos i Recursos forestals, del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, i aquest procediment inclou una validació per part de les autoritats municipals.

Un dels fets que ha preocupat més als veïns és la tala d’un arbre molt gros, un pi bessó o de dues branques, que era ben conegut a la zona. Tristament, sembla que aquest arbre no havia estat catalogat com a arbre d’interès local o comarcal, un fet més que demostra la insuficient protecció per part de les administracions de molts arbres importants com a elements paisatgístics, emblemàtics, i refugis de biodiversitat .

Fins on hem pogut saber,els agents rurals van parar la rompuda el passat1 de desembre, en veure que la tala s’excedia de la zona que s’havia concedit, i van aixecar acta a la Generalitat. A més, alguns veïns s’han queixat que la zona desforestada, on el propietari hi vol posar vinyes, inclou una parcel·la que anomenaven la plaça de Miàniques.Segons una fitxa cadastral, la plaça és de terreny públic i no privat, però aquest tema l’està gestionant l’Ajuntament de Porqueres ja que s’han trobat discrepàncies en els registres.

És preocupant la manca de sensibilitat que implica talar un arbre important pel municipi o tirar pel dret amb una rompuda forestal sense parlar-ho bé amb la comunitat (i possiblement sense totes les autoritzacions ambientals corresponents), posant sempre la propietat per sobre el sentit comú i el respecte a la natura. D’altra banda, en casos com aquest es fan evidents la lentitud, manca de rigor i comunicació entre les administracions, que dificulta molt valorar si rompudes com aquesta, a part de ser tristes i visualment impactants, tenen validesa legal.

Des de Limnos esperem que la investigació del cas per part de la secció de boscos de la Generalitat, i paral·lelament des de l’Ajuntament de Porqueres, es faci amb un criteri ecologista i conservacionista del patrimoni natural, i que es sancionin les accions si es demostra que hi ha hagut infraccions.