NOTA DE PREMSA i TV3: Els prats de dall, una manera de cultivar biodiversitat.

Penjat el 28 de maig de 2018, per Despatx IAEDEN

“Cultivant biodiversitat” un projecte de custòdia del territori que ha tingut per objectiu la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i, per tant, de la biodiversitat excepcional d’aquest hàbitat.

Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a curt o mig termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys. Aquest projecte és possible gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Durant un any i mig hem estat desenvolupant el projecte i hem assolit tots els objectius que ens havíem marcat inicialment. Així doncs, hem pogut signar acords de custòdia entre la IAEDEN i els propietaris de 22 prats de dall i 5 més amb els propietaris de les basses de l’Albera que estan protegides sota la figura europea de Xarxa Natura 2000, als municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes. Alhora hem pogut recuperar el dall de tots aquells prats que s’havien abandonat recentment.

Tots els prats de dall , amb acord, han estat valorats botànicament mitjançant la realització d’inventaris florístics de cadascun dels prats. El resultat d’aquest estudi ens reafirma l’elevada biodiversitat associada als prats. S’han pogut inventariar més de 230 espècies vegetals diferents en els prats i els estanys. Una biodiversitat que cal conservar i que és fruit de la feina realitzada per tots els pagesos que generació rere generació els han anat treballant. Doncs, cal tenir present, que l’abandó d’aquests prats seminaturals implica també la pèrdua de biodiversitat. D’aquí el nom del projecte “Cultivant biodiversitat”

Una altra vessant del projecte ha estat recollir milers de de llavors de 7 espècies diferents que s’han tractat i emmagatzemat amb les condicions òptimes al banc de llavors del SIGMA a Olot. Un reservori que ens permet ressembrar i augmentar el número de llavors per poder reforçar els prats més malmesos amb llavor autòctona i no comercial.

Al mes de juny vam realitzar una jornada tècnica d’expertesa, gràcies a un ajut de la Diputació de Girona, per fer una diagnosi de l’estat de conservació dels estanys temporals que tenim acord entre la IAEDEN i els propietaris, així com les actuacions prioritàries a realitzar pel bé de la seva conservació. Un document que ens serveix com a full de ruta de les actuacions prioritàries a realitzar.

Actualment estem fent anàlisis químics de qualitat farratgera de l’herba per poder conèixer la qualitat nutritiva del farratge i poder fer tasca comercial per poder donar valor afegit a aquest farratge.

Estem molt contentes de poder haver realitzar aquesta projecte, molt agraïdes per la bona resposta de tots els propietaris i de la col·laboració dels ajuntament de Cantallops i Sant Climent Sescebes.

Un projecte que no volem donar per finalitzat i que el grup de custòdia agrària ens hem compromès a continuar. L’any 2018 seguirem fent el seguiment i alhora mantenint el dall, com a mínim, un any més dels prats amb acords vigents. També vetllarem perquè aquests prats siguin inclosos en els propera ajuts agroambientals europeus i que sigui un al·licient més pels propietaris per seguir dallant i, per tant, conservant aquest patrimoni agrari i ecològic.

Aquí us deixem també un tall del telenotícies comarques amb un breu i interessant reportatge sobre el projecte de la IAEDEN i l’interès dels prats de dall.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/un-projecte-de-custodia-agraria-posa-de-relleu-la-riquesa-de-flora-i-fauna-dels-prats-de-dall/video/5768001/#