Nota de premsa: La variant de Sant Feliu de Codines: la Generalitat, obligada a tramitar de nou l’expedient per la caducitat de la Declaració d’Impacte Ambiental

Penjat el 22 de maig de 2023, per Adenc

Nova oportunitat per redefinir el projecte i reduir-ne els impactes.

 

Dues lectures complementàries: la malversació de recursos públics i la desorientació parlamentària.

 

La caducitat de la Declaració d’Impacte Ambiental: què comporta

El passat 13 de desembre l’ADENC dirigí un escrit a la Direcció General de Polítiques Ambientals en el qual argumentava la pèrdua de validesa de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte de variant de Sant Feliu de Codines (C59). Aquesta pèrdua de validesa s’havia produït el desembre de 2018 atès que s’havia esgotat el termini taxat legalment per la seva vigència i que el promotor, el Departament de Territori, no s’havia acollit a cap de les fòrmules legalment previstes per prorrogar-ne la validesa com a màxim fins al 2020.

 

La caducitat i pèrdua de vigència de la DIA comporta que tota l’avaluació d’impacte ambiental del projecte s’haurà de tramitar de nou, la qual cosa implica la pèrdua de validesa de l’estudi informatiu, de l’estudi d’impacte ambiental, i de tot el procés de redacció, encara pendent de finalitzar, del projecte constructiu. Sintetitzant, tornar a començar.

 

Nova oportunitat per redefinir el projecte i reduir-ne els impactes

El nou inici de la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental és una oportunitat perquè l’ajuntament de Sant Feliu de Codines i d’altres agents s’integrin en el procés de redacció, si més no amb caràcter consultiu, de manera que s’arribi a l’aprovació del projecte amb un major consens. Les entitats sotasignants s’hi ofereixen.

 

Alhora, aquest procés hauria de permetre revisar la traça projectada, minimitzar encara més els impactes ambientals previstos i integrar, en l’anàlisi d’aquest corredor, els serveis i gestió que han d’equilibrar la dotació en transport públic per no esbiaixar encara més el repartiment modal. És així que, i com a exemples, caldria revisar a l’alça la dotació, horaris i interconnexions de transport públic en el corredor Moià-Caldes de Montbui-Barcelona, o avaluar els impactes en el connector ecològic entre els espais d’interès natural i Xarxa Natura 2000 de Cingles de Bertí-Gallifa i Sant Miquel del Fai.

 

A més resultarà d’aplicació la normativa vigent, com és la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de Canvi Climàtic, la qual obliga a analitzar l’impacte d’una nova infraestructura en la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

Aquesta és una variant que pot arribar a tenir una incidència significativa en la mobilitat induïda entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els Vallesos i el Moianès, i també incrementar la pressió urbanística entre el límit nord del Vallès i el Moianès, aspectes que no es poden menystenir.

Dues lectures complementàries: la malversació de recursos públics i la desorientació parlamentària.

D’aquesta caducitat se n’infereixen dues lectures complementàries.

 

1.- El Departament de Territori està acostumat a impulsar la redacció d’estudis informatius (si cal més d’una vegada) i la redacció de projectes constructius sense tenir garantida la dotació pressupostària per iniciar les obres. Si tenim en compte que la incorporació de la legislació ambiental introdueix terminis que garanteixen l’adequació ambiental dels projectes i al seu temps, aquesta dinàmica ha de ser revisada amb profunditat: només s’haurien d’impulsar els expedients que permetin tramitar-los en el temps definit legalment i preveient la dotació pressupostària per iniciar les obres amb immediatesa. Altrament, qualsevol recurs destinat a redactar estudis informatius i projectes executius, atesa la caducitat ambiental, només engreixarà les consultories contractades, però no complirà la funció pública d’eficàcia dels recursos de les administracions. Aquest tipus de dinàmica i de despesa no és justificable i, per tant, podríem estar parlant d’una presumpta malversació.

 

2.- El Parlament de Catalunya ha estat aprovant resolucions que insten el Govern a acabar el projecte constructiu de la variant i a incloure dotació pressupostària per iniciar les obres el 2024. Darrerament una resolució, impulsada per Grup Parlamentari Socialista, ha ignorat la situació legal de l’expedient, la qual cosa deixa en evidència la utilització d’aquesta variant com a arma electoral i el desconeixement absolut de la legislació ambiental. No només resolucions, sinó que aquest mateix acord parlamentari s’integrà en l’acord d’aquest 2023 entre el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, el qual possibilità l’aprovació dels pressupostos. Queda en evidència que la realitat parlamentària i la realitat administrativa no sempre coincideixen, i que alguns grups parlamentaris necessiten revisar a fons les seves iniciatives i adequar-les al marc normatiu. Un marc normatiu que prové de la transposició de directives de la Unió Europea i, per tant, d’exigible compliment, sobre el qual els grups parlamentaris no poden invocar desconeixement.

 

El Vallès, 22 de maig de 2023 ADENC

Codines Verdes

el Fanal Grup Ecologista del Moianès SOS la Rierada

 

Més informació correu@adenc.cat

Telèfon 655179694 (Toni Altaió)

Documents adjunts

Nota de premsa Pdf

Escrit ADENC 13/12/2022

Resposta Direcció General de Polítiques Ambientals 11/5/2023