Nou taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 15 d'octubre de 2022, per Mireia Calvet

Des de l’inici del projecte el 2009, dues vegades l’any, ens acostem a la llera del riu, davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i valorar la seva evolució en el temps per tal de determinar si les actuacions de millora que s’hi estant fent tenen algun efecte sobre el riu. Les jornades s’han de realitzar una a la primavera, i una altra a la tardor, el passat 2 d’octubre.

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquesta tardor, com ja és habitual, hem trobat un cabal molt baix, de 0,061 m/s.

Tot i així, en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.

El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important amb uns arbres d’alçada significativa; de camí a la zona d’estudi, observem els arbres i arbusts que hem anat plantant durant aquests anys, alguns, com els salzes o els alocs estan agafant un port considerable. Dins dels paràmetres que cal avaluar pel que fa al bosc de ribera, hi ha la continuitat del bosc, al llarg del riu i la connectivitat amb altres masses boscoses, en aquests dos aspectes, no podem puntuar; és per això que malgrat les millores assolides, la valoració ens dona una qualitat moderada.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència. Aquesta vegada, la saturació d’oxigen ha millorat respecte a altres anys, amb un valor d’un 75 %, cal tenir en compte que el valor mínim per un estat òptim seria del 80 %.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça, ja que són molt sensibles als canvis,  siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Aquesta vegada trobem algunes sangoneres, animals que poden viure en aigües pobres en oxigen i també alguns cucs. Pel que fa als macroinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit d’eixam, de mosca negre, de libèl.lula i tricòpters. Aquesta vegada també hem trobat un caragol aquàtic, del  gènere físid

Volem destacar la presència de larves de libèl.lula, molt probablement del gènere Calopteryx, aquestes larves són una mica més exigents en la qualitat de l’aigua que la resta de macroinvertebrats que hem trobat.

Tot i la varietat, la majoria de famílies detectades corresponen a aigües amb pocs requeriments de qualitat, i el resultat final de la valoració és que el nostre tram de riu té una qualitat ecològica mediocre.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.

Les activitats continuen aquesta tardor

El grup de “Fes Reviure el Ripoll” continuarà treballant aquesta tardor al riu,
amb més jornades d’eliminació d’espècies exòtiques i una plantada popular el mes de novembre.

També continua en marxa la campanya d’apadrinament; per apadrinar una planta podeu fer-ho  trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web:

https://adenc.cat/apadrinament-fesreviurelripoll/