Nova determinació de l’Estat ecològic del riu Ripoll

Penjat el 15 de maig de 2022, per Mireia Calvet

Des de l’inici del projecte el 2009, dues vegades l’any, es desplacem fins al la llera del riu, davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i veure la seva evolució en el temps per determinar si les actuacions de millora que s’hi estant fent tenen algun efecte sobre el riu. Les jornades s’han de realitzar una a la primavera, en aquest cas el 30 d’abril, i una altra a la tardor.

D’aquesta jornada destacaríem dues sorpreses, la primera, un parell de senglars que espantem tot juts arribats a la zona d’estudi, la segona el cant de l’Oriol, que ens acompanyarà durant tot el matí. L’Oriol (Oriolus, oriolus) és un ocell que arriba a casa nostra a la primavera per reproduir-se, provinent de terres africanes. El mascle és d’un color groc brillant amb les ales i la cua negre, mentre que la femella tenen un color verdós molt més discret. Tot i l’espectacularitat dels colors, és un ocell difícil de veure perquè acostuma a moure’s per les capaçades dels arbres, especialment dels boscos de ribera, però és fàcil de detectar, pel seu cant, que recorda el seu nom, inconfusible. Sentir cantar l’oriol per sobre els arbres que vam plantar ja farà 10 anys, és una cosa que ens fa especial il.lusió!!!

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim la metodologia d’inspecció proporcionada per l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.

Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.

Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquest any hem trobat un cabal molt baix, el riu porta molt poca aigua i la profunditat és de pocs centímetres.

Tot i així en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.

El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important amb uns arbres d’alçada significativa, de camí a la zona d’estudi, observem els arbres i arbusts que hem anat plantant durant aquesta anys, alguns, com els salzes o els alocs estan agafant un port considerable.

Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència. Aquesta vegada cal destacar la baixa saturació d’oxígen que hem trobat, d’un 37 %, degut segurament el poc cabal d’aigua que baixa pel riu.

La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, ja siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.

Aquesta vegada trobem algunes sangoneres, animals que poden viure en aigües pobres en oxigen i macorinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit, de mosca negre, i tricòpters. Aquesta vegada també hem trobat un cargol aquàtic, de la gènere Limnèid i una petita lapa, de la família dels Ancilids. Volem destacar també la presència de larves de libèl.lula, molt probablement del gènere Calopteryx, aquestes larves són una mica més exigents en la qualitat de l’aigua que la resta de macroinvertebrats que hem trobat. Hem vist també un àcar aquàtic, és la primera vegada que observem aquest tipus de macroinvertebrat al riu.

Tot i la varietat, la majoria de famílies detectades corresponen a aigües amb pocs requeriments de qualitat, i el resultat final de la valoració és que el nostre tram de riu té un qualitat ecològica mediocre.

Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que baixa pel riu.

Les activitats continuen aquest estiu

El grup de “Fes Reviure el Ripoll” continuarà treballant aquest estiu al riu, fent manteniment i reg dels arbres plantats aquest hivern.
Esperem poder planificar més jornades d’eliminació d’espècies exòtiques i plantades populars la propera tardor i hivern. També continua en marxa la campanya d’apadrinament; per apadrinar una planta podeu fer-ho a trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web:

Campanya d’apadrinament de plantes de ribera