Nova estació d’anellament d’ocells a Sant Vicenç de Jonqueres, dins del projecte SYLVIA

Penjat el 11 de juny de 2022, per Mireia Calvet

L’hivern passat, un colega anellador expert i jo vam decidir crear una estació d’anellament SYLVIA a Sant Vicenç de Jonqueres.

El projecte SYLVIA és un projecte que utilitza l’anellament cientific per obtenir informació, a llarg termini, de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d’ocells terrestres de Catalunya.

L’anellament amb esforç constant, com el seu nom indica, implica la utilització continuada d’una àrea d’estudi on els ocells s’anellen seguint un protocol pre-establert d’esforç de captura. Així, el nombre, tipus i emplaçament de cada xarxa es manté fix i el programa d’anellament se segueix de la mateixa manera any rere any.

D’aquesta forma, els canvis en el nombre d’ocells adults capturats ens permeten avaluar les tendències poblacionals, el nombre anual d’ocells juvenils anellats s’utilitza com un indicador de la productivitat, i la proporció d’ocells juvenils sobre el total de captures s’utilitza com una mesura relativa de l’èxit reproductor. A més, donat que els ocells adults, tant si són migradors com sedentaris, mostren una alta fidelitat a les seves àrees de cria, la proporció d’adults recapturats d’un any a l’altre l’utilitzem per estimar les taxes de supervivència.

La finalitat del programa SYLVIA és obtenir informació a llarg termini d’un determinat nombre d’espècies sobre:

1. Els seus principals paràmetres demogràfics, amb especial interès per la supervivència, la productivitat, l’èxit reproductor i el reclutament dins de la població adulta.

2. Les seves tendències poblacionals.

3. Els seus moviments postreproductius i premigratoris.

4. La seva biologia general.

Idealment, aquesta informació s’utilitzarà per tal de poder identificar:

1. Les espècies que mostren tendències negatives o positives.

2. Els principals estadis del cicle vital que són responsables d’aquests canvis poblacionals.

3. Les principals causes que els produeixen.

Cada estació SYLVIA consta de 10 xarxes que es mantenen fixes al llarg dels anys.

El programa Sylvia es subdivideix en dos blocs d’estudi, l’estival o de cria i l’hivernal. L’estival va de l’1 de maig al 6 d’agost i està dividit en 7 períodes consecutius de 14 dies. A l’hivern són 3 sessions, una al mes durant Desembre, Gener i Febrer.

L’àrea escollida per l’estació és la zona de Sant Vicenç de Jonqueres que està sota custodia de l’Adenc desde fa anys i on s’hi va fer un projecte de restauració ecològica del riu i on encara s’hi fan tasques de manteniment com extracció de canya o plantació de vegetació de bosc de ribera.

Per a poder triar on ubicar les 10 xarxes del projecte, varem fer 5 proves durant els mesos de Gener i Abril. Finalment a meitat d’Abril ja ho teniem tot llest per a començar el projecte.

De moment, a dia d’avui (7 de Juny) ja portem realitzades les 3 primeres sessions del SYLVIA estival.

Desde principi de Maig fins ara hem anellat 221 ocells de 27 espècies diferents. A destacar principalment les espècies reproductores més abundants de la zona com són el Rossinyol comú, el Rossinyol bord, la Merla, el Pardal comú, el Tallarol de casquet, el Tallarol capnegre, la Mallerenga carbonera o el Pit-roig.

De moment, 190 eren adults (nascuts l’any passat o abans) i 31 joves nascuts aquest any a la zona de l’estació. Els joves són de les següents espècies: Mallerenga cuallarga, Raspinell comú, Rossinyol bord, Pit-roig, Cuereta blanca, Mallerenga carbonera, Pardal comú, Tallarol capnegre i Merla.

Durant les pròximes setmanes seguirem fent sessions d’anellament fins a completar les 7 requerides pel projecte

Text i fotos: Albert Mazarrico

Raspinell

Pit-roig, juvenil

Tallarol capnegre, juvenil

 

Bosqueta vulgar