Nova jornada de seguiment de l’estat ecològic al riu Ripoll

Penjat el 22 d'abril de 2023, per Mireia Calvet

El passat dissabte 15 d’abril vam realitzar novament el taller de determinació de l’estat ecològic al riu Ripoll; des de l’inici del projecte el 2009, dues vegades l’any, ens acostem a la llera del riu, davant del Molí de l’Amat, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’estat ecològic del riu i valorar la seva evolució en el temps per tal de determinar si les actuacions de millora que s’hi estan fent tenen algun efecte sobre el riu. Les jornades s’han de dur a terme una a la primavera, i una altra a la tardor.

Per a valorar objectivament els resultats de les actuacions de millora ecològica del riu, seguim el protocol que proporciona l’Associació Hàbitats, en el seu Manual d’inspecció de rius.
Durant la determinació, es valoren de tres aspectes: la qualitat hidromorfològica del riu, la qualitat fisicoquímica de l’aigua i la qualitat biològica.
Per la qualitat hidromorfològica del riu es valoren aspectes com el cabal del riu, la presència de còdols, pedres grans, llims o l’estructura del bosc de ribera. Aquesta primavera hem trobat un cabal molt baix, de 0,064 m/s. A més, hem de tenir en compte que l’aigua que baixa pel nostre riu, prové de les depuradores que hi ha a les diferents poblacions establertes al llarg del seu curs, i per fer-ho encara més complicat, a Sabadell estem rebent aigua de la dessaladora de Blanes, per tant, per riu Ripoll, en aquest moment baixa aigua del mar!!!
Així i tot en aquest tram, hi ha una petita zona de ràpids, amb còdols i algunes pedres. Aquesta diversitat hidromorfològica contribueix a la varietat d’espècies de macroinvertebrats que podem trobar al riu.
El bosc de ribera, inexistent abans de l’inici del projecte, pren en aquesta zona un port important amb uns arbres d’alçada significativa; de camí a la zona d’estudi, podem veure els arbres que vam plantar a l’inici del projecte: freixes, alocs, oms, salses i àlbers, tots ells ja han començat a treure les fulles amb l’inici de la primavera.
Dins dels paràmetres que cal avaluar pel que fa al bosc de ribera, hi ha la continuïtat del bosc, al llarg del riu i la connectivitat amb altres masses boscoses, en aquests dos aspectes, no podem puntuar; és per això que malgrat les millores assolides, la valoració ens dona una qualitat mediocre.
Pel que fa a la qualitat fisicoquímica, es prenen valors de paràmetres com la concentració d’oxigen a l’aigua, la seva temperatura o la seva transparència.
La qualitat biològica de l’aigua es valora en funció de la població de macroinvertebrats que trobem a l’aigua. Aquests animals ens donen una molt bona idea de l’estat de salut d’una massa d’aigua dolça ja que són molt sensibles als canvis, siguin d’origen antropogènic o naturals, com canvis en la temperatura, el pH o variacions en el nivell d’aigua . Les diferents famílies de macroinvertebrats tenen una determinada puntuació en funció de les seves exigències en la qualitat de l’aigua. En funció de les famílies de macroinvertebrats que trobem al riu podrem determinar la qualitat ecològica de les seves aigües.
Aquesta vegada destacaríem la mida molt petita de la majoria d’animals que hem trobat: algunes sangoneres, animals que poden viure en aigües pobres en oxigen i també alguns cucs. Pel que fa als macroinvertebrats com larves d’efímeres, de mosquit d’eixam, de mosca negre, de libèl·lula i tricòpters. Aquesta vegada també hem trobat un caragol aquàtic, del gènere físid
Volem destacar la presència de larves de libèl·lula, molt probablement del gènere Cenagridae, aquestes larves són una mica més exigents en la qualitat de l’aigua que la resta de macroinvertebrats que hem trobat.

Tot i la varietat, la majoria de les famílies detectades corresponen a aigües amb pocs requisits de qualitat, i el resultat final de la valoració és que el nostre tram de riu té una qualitat ecològica mediocre.
Com a conclusió, podem dir que si bé el bosc de ribera està millorant, no passa el mateix amb la qualitat de l’aigua que passa pel riu.

Les activitats continuen aquesta primavera-estiu
El grup de “Fes Reviure el Ripoll” continuarà treballant aquesta primavera i estiu al riu, organitzant més jornades de rec per afavorir la supervivència dels arbres que hem plantat aquesta darrera temporada.
També continua en marxa la campanya d’apadrinament; per apadrinar una planta podeu fer-ho trucant a l’oficina de l’Adenc o bé a través del web:

https://adenc.cat/apadrinament-fesreviurelripoll/

 

 

Observació dels macroinvertebrats

 

Imatge del riu en aquest tram

Crexien, una planta que viu prop de l’aigua

Adult d’efemeropter, aturat damunt la guia