Ocupats tots els nostres refugis ceràmics per a ratpenats

Penjat el 15 de juliol de 2014, per GEPEC

Ocupats tots els nostres refugis ceràmics per a ratpenats

Tots els refugis ceràmics dissenyats pel GEPEC-EdC i instal·lats a Riet Vell registren presència d'individus del gènere Pipistrellus 

Per iniciativa del GEPEC-EdC, en el marc del Projecte de Custòdia Quiropterològica, s'han ideat, dissenyat i construït refugis ceràmics experimentals per a ratpenats. La idea era aconseguir refugis innovadors d'un material natural i més durador que la fusta que oferís confort a les espècies que fan estades curtes o de temporada.

Un cop construïts els prototipus s'havia de trobar un lloc idoni per posar a prova l'efectivitat dels nous refugis. Al Delta, tant per part del propi Parc Natural com per part del Museu de Granollers, ja s'hi havien desenvolupat experiències interessants en el camp de la quiropterologia, construcció de refugis innovadors i control de plagues. Però es va escollir el Delta de l'Ebre degut a que hi trobem condicions òptimes per la biologia dels ratpenats: humitat, manca de refugis i gran quantitat d'aliment. A més Riet Vell, en ser una finca ecològica, assegurava una proporció més elevada d'aliment i una proporció menor de tòxics.

Amb aquest objectiu es va signar un acord de col·laboració amb SEO BirdLife per ubicar-los, al desembre de 2013, a la finca de Riet Vell, dedicada al cultiu de l'arròs ecològic i a l'estudi i protecció de les aus, iniciativa en la qual el GEPEC-EdC hi té participació des de la seva fundació.

Les proves han estat un èxit i s'ha comprovat l'acceptació dels nous refugis per part dels ratpenats del gènere Pipistrellus per als quals havien estat dissenyats. Transcorreguts 7 mesos des de la seva instal·lació, tot i que en un nombre encara petit d'individus a cada refugi, tots són ocupats. Estem molt satisfets del treball realitzat atès que hi ha refugis molt a la vora d'aquests que han trigat més de dos anys en començar a ser usats pels ratpenats.

SEO BirdLife s'ha encarregat del monitoratge d'aquesta estació de seguiment de ratpenats on l'espècie identificada justament és Pipistrellus pygmaeus, de la qual el propi Museu de Granollers va demostrar que controla amb efectivitat el barrinador de l'arròs (Chilo suppressalis). Aquesta experiència recolza el camí al control ecològic efectiu d'aquesta plaga per part dels ratpenats i a estudiar-ne l'efecte sobre diverses plagues, tan de l'arròs com d'altres conreus.

Tot plegat ha estat possible gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, en el marc del Projecte de Custòdia Quiropterològica.

Per a més informació:

ratapatxet@gmail.com / batmòbil 675384707 / www.gepec.cat/ratapatxet