Paralització de la desbrossada del Torrent de la Font del Pont a Sant Quirze

Penjat el 6 de juliol de 2021, per Adenc

L’ADENC considera positiu que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès hagi paralitzat els treballs de DESBROSSADA DEL TORRENT DE LA FONT DEL PONT en període de nidificació, com a treballs previs per fer un aixecament topogràfic com diu clarament la web municipal.

L’ADENC i SQVNatura es feliciten que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els hagi tingut en consideració, i que s’atenguin al compliment de la normativa catalana en matèria de protecció de la fauna en especial del PERÍODE DE NIDIFICACIÓ DE L’AVIFAUNA, que en cap cas es compleix en els mesos de juny a agost.

L’ADENC reclama que l’Ajuntament encarregui a un Biòleg especialista en Avifauna (Ocells) un Informe tècnic sobre la qualitat de l’Avifauna al Bosc del Torrent de la Font del Pont per la seva singularitat com ecosistema forestal, abans de la seva intervenció que es més important per la biodiversitat que un topogràfic.

Amb aquesta actuació L’ADENC demanarà igualment a Medi Natural-GENCAT igualment un informe sobre l’actuació de Desbrossada. L’ADENC ha evitat qualsevol actuació que podria haver derivat en actuacions penals per part de l’administració.

http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY-YdBj3menbDpwCEpwaDk_I

L’Ajuntament iniciarà properament els treballs del Parc fluvial del Torrent de la Font del Pont. Es tracta d’un projecte de millora que té com a objectiu reconfigurar l’actual espai paral·lel al marge esquerre del torrent de la Font del Pont. Un espai d’alt valor ecològic, d’interès social i connector entre el parc agrari de Sabadell i el torrent de la Betzuca, i altres espais verds del municipi. Aquesta connexió es farà mitjançant diferents iniciatives:

El cost dels treballs previs, consistents en la desbrossada inicial per a poder realitzar l’aixecament topogràfic de l’àmbit tenen un cost de  3.600,42 € IVA inclòs i 3.460,60  € IVA inclòs respectivament. La redacció del projecte executiu té un cost de 16.285,72 € IVA inclòs.

Sant Quirze del Vallès
6 de juliol 2021
ADENC