“Penjats d´un fil: Molt Alta Tensió”. Documental

Penjat el 13 de març de 2014, per GEPEC


Vegeu el documental fet pel Canal Camp que exposa molt bé i observa des de diversos punts de vista l'afectació de la línia de molt alta tensió MAT a les nostres comarques i les persones que hi vivim.