Primers resultats cens de libèl.lules al riu Ripoll

Penjat el 26 de novembre de 2023, per Mireia Calvet

L’any 2020 vam iniciar un cens de libèl·lules al riu Ripoll, per tal de conèixer la diversitat d’espècies d’aquest grup d’insectes al riu i poder seguir la seva evolució al llarg del temps. Les larves de libèl·lula són aquàtiques i  segons l’espècie, tenen més o menys tolerància a la contaminació de les aigües. Així, es pot relacionar la qualitat ecològica del riu Ripoll amb la presència de determinades espècies.

La metodologia consisteix a mesurar la diversitat d’espècies que trobem en diferents transsectes al llarg del riu. Aquests transsectes es visiten 3 vegades l’any, a la primavera, a l’estiu i a la tardor, per tal d’abastar la fenologia de totes les espècies que potencialment podríem trobar al riu. Durant els transsectes, s’anoten les espècies i el nombre d’individus. Per a realitzar el cens, s’ha escollit tres punts diferents: les basses de depuració de Can Jonqueres, riu avall des de la passera de Jonqueres, i riu avall des de sota el pont del Molí de l’Amat. També s’ha mostrejat el riu a la recerca de larves.

Durant aquests tres anys s’han detectat un total de 18 espècies diferents al riu Ripoll, algunes de les espècies les hem trobat cada any, altres només algun dels anys. Així podríem distingir entre aquelles espècies que són les més comunes al riu i aquelles que apareixen més esporàdicament. En general, podríem dir que es tracta d’espècies comunes a Catalunya, poc exigents pel que fa a la qualitat de l’aigua.

Test: Mireia Calvet

Fotografía: Joan Elias. Còpula de Sympetrum fonscolombii

  Bassa depuració Jonqueres Passera Jonqueres Molí de l’Amat
  2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Aeshna mixta x x x
Anax imperator x x x x x x x x
Anax parthenope x
Calopteryx haemorrhoidalis x x x x x x x x
Chalcolestes viridis x x x x x
Cordulegaster boltonii
Crocothemis erythraea x x x x x
Erythromma lindenii x x
Ischnura graellsi x x x x x x x x x
Onychogomphus forcipatus x
Onychogomphus forcipatus unguiculatus x x x
Orthetrum brunneum x x x
Orthetrum cancellatum x x
Orthetrum coerulescens x x x x
Pyrrhosoma nymphula x x x x x
Sympetrum fonscolombii x x x
Sympetrum striolatum x x x x x x
Trithemys kirbyi x