Projecten l’ampliació d’una granja amb 1.386 porcs més a Vilanova de la Muga.

Penjat el 29 de gener de 2021, per Despatx IAEDEN

La IAEDEN-Salvem l’Empordà i veïnes dels masos limítrofs a la granja del mas Gorgot a Vilanova de la Muga (Peralada) presenten al·legacions contra l’ampliació de la granja que contempla l’ampliació de 1.386 porcs. Passant la granja preexistent de 1.114 a 2.500 en una zona vulnerable i afectada per la contaminació per nitrats.

La granja no té autorització ni adequació a la Llei d’integració ambiental. Per tant, no es pot ampliar. La granja no està degudament legalitzada, no disposa de totes les llicències exigibles ni ha passat els controls periòdics ambientals que corresponia practicar.

Entre les mancances més importants destaquen les següents:
– No consta el certificat de compatibilitat urbanística.
– El planejament urbanístic no permet l’ús ramader intensiu en bona part del sòl rural de protecció agrícola.
– No consta acreditat que es compleixin tots els requisits fixats a la Normativa Urbanística del POUM de Peralada.
– Manca d’integració paisatgística de l’obra en l’entorn i impacte paisatgístic negatiu i crític.
– Manca d’aportació d’Estudi d’impacte i integració paisatgística.
– Improcedència d’autoritzar l’ampliació d’una granja en zona inundable, propera al Riu Muga, amb risc de contaminació dels aqüífers i en zona declarada vulnerable per la contaminació de nitrats.
– Afectació negativa a la connectivitat natural amb l’ampliació de la granja, en uns terrenys d’especial valor natural per la seva funció de connector. Amb infracció dels criteris i Normes d’Ordenació del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.
– Caràcter il·lògic i irracional de preveure l’ampliació d’una granja porcina en un sòl vulnerable, sensible i conflictiu, quan el POUM de Peralada contempla el trasllat de granges ubicades en zona vulnerable o a 200m dels rius.
– Infracció dels principis generals aplicables per l’autorització de noves construccions en sol no urbanitzable. Amb vulneració dels articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010 pel què fa a la prohibició de perjudicar els valors naturals i ambientals objecte de protecció, afectar negativament la connectivitat i fragmentar el sòl.

The post Projecten l’ampliació d’una granja amb 1.386 porcs més a Vilanova de la Muga. appeared first on IAEDEN - Salvem l'Empordà.