propers anellaments a la Puda

Penjat el 15 de juliol de 2016, per Limnos

Els propers anellaments a la Puda seran el 16 i 30 de juliol, i 6 d’agost.

A les 7 del matí l aprimera volta i recollida de xarxes a les 12:30.

Recordeu que aquest dies de calor no cauen gaires ocells a partir de les 10

Carles