Protegim el bosc de ribera del torrent de la Font del Pont

Penjat el 18 de juny de 2021, per Adenc

L’ADENC i Sant Quirze del Vallès Natura estan molt preocupades per la intervenció que l’Ajuntament De Sant Quirze del Vallès de plantejar fer un Parc en el Torrent del Passeig del Pont prop del nucli urbà. Considerem que la paraula PARC no dóna dret a tot, la paraula correcta es BOSC FLUVIAL DEL TORRENT DE LA FONT DEL PONT. 

La consideració de parc és un concepte antropocèntric, a la fauna i la vegetació no els aporta gran cosa, cal fer una reflexió sobre els límits d’humanitzar tota la natura, si s’està d’acord amb l’emergència ambiental i climàtica, si es considera que tot va bé, llavors no hi ha gaire a discutir, fem camins per bicicletes, motos i vianants.

El TORRENT DE LA FONT DEL PONT es un espai natural amb gran biodiversitat d’avifauna, amb presencia d’ocells com el Oriol, del Picotec, del Xot/mussol, del Picasoques blau, el Raspinell, el Colltort, i el Ratpenat comú/pipistrel.la comunaç i la pipistrel.la nana (Pipistrellus pygmaeus) grans devoradors de mosquits (3000/dia) en no tenir gaire accessibilitat de persones i això afavoreix la seva preservació i potent biodiversitat com espai de nidificació i de pol·linització, i com un bon connector de fauna i una cel.la de tranquil·litat de l’avifauna de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç.

Espècies presents al Torrent de la Font del Pont
– Oriol /oriolus oriolus.
– Xot/ otus  scops
– Pica-soques blau / sitta europaea
– Picotet / dendrocopus minor
– Rossinyol / Luscinia megarbynchos
– Colltort /Jynx torquilla
-Ratpenat comú/pipistrel.la comuna (Pipistrellus pipistrellus)
-Pipistrel.la nana (Pipistrellus pygmaeus)

Demanem a l‘Ajuntament de Sant Quirze que previ a tota actuació, sol·liciti un Informe Ambiental de tota la biodiversitat de Fauna i de Vegetació, valorant si hi ha espècies protegides com a condició per actuar en el torrent, i que es traslladi cautelarment a l’OTAAA-Oficina territorial d’Actuació i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a la seva avaluació.

El Bosc de Ribera del Torrent de la Font del Pont ha de ser un espai d’educació ambiental de GUAITA i d’OBSERVACIÓ, no d’accés ni de passeig, d’estassada i d’enjardinament i de facilitar d’accés dins el torrent. Es tracta de fer un Projecte Ambiental de reconeixement de la natura, no d’una intervenció humana pel gaudi i passeig, bicicletes i caminar, hi ha altres espais sobrants del terme municipal molt consolidats.

No es poden fer actuacions en període anual de nidificació que disminueixin la BIODIVERSITAT, estem en alerta climàtica i ambiental, cal posar el termòmetre a la nostra feina. En un context de descens de la biodiversitat brutal, no podem posar l’escolaritat i l’aprenentatge i la AFA com excusa per intervenir en la natura. Hem de posar el principi de sospita sobre tot tipus d’intervencions pretesament socials i de lleure que es fan a la “casa dels animals i les besties”, perquè costa tant entendre aquesta situació a les administracions, les mateixes administracions estan destruint el medi natural. Cal respectar els espais de l’alteritat de la natura, la casa dels animals i de la biofauna.

http://www.santquirzevalles.cat/DetallNoticia/_CR1bHNtBU9DLTRiyiCrCY-YdBj3menbDpwCEpwaDk_I

Sant Quirze del Vallès
18 de juny 2021
ADENC.

NOTA DE PREMSA PDF