Prou de desnaturalitzar lo riu!

Penjat el 20 d'agost de 2015, per GEPEC

Prou de desnaturalitzar lo riu!

Els problemes del riu i del Delta es solucionen quan l’Ebre funciona de manera natural, amb avingudes estacionals cabals suficients d’aigua i sediments.

Els tres assuts amb centrals hidroelèctriques projectades a Tortosa, Benifallet i Garcia constitueixen un projecte innecessari, anacrònic, imprudent i destructiu del paisatge i del patrimoni natural ebrencs.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre i les entitats ambientals SEO/BirdLife i GEPEC-EdC, considerem que el projecte presentat al CESTE i la Generalitat té les següents inconvenients greus:

1.     És un projecte desnaturalitzador incompatible amb la millora  ambiental que l’Ebre necessita per a acomplir les seves funcions naturals d’aportació de sediments al Delta, que és lo únic que pot salvar-lo de la subsidència i regressió agreujades pel canvi climàtic, i d’aportació de nutrients al mar, del que depèn la vida i la pesca marines.

2.     Els arguments que es donen de millora del paisatge, lluita contra la mosca negra, algues, etc, son fal·làcies per a col·locar el projecte. La desnaturalització del riu afavoreix radicalment totes les espècies invasores i perjudica les autòctones. Es destruiria el que queda de bosc de ribera en tot el tram afectat. No es cert cap efecte positiu sobre la falca salina al Delta. Voler una làmina estable a un riu mediterrani es com voler convertir-lo en una piscina.

3.     És una proposta imprudent i fora de lloc tenint en conte el treball que es fa des del territori pel cabal mediambiental. No es té en compte res del que s’ha treballat a la Comissió de Sostenibilitat de les TTEE, ni la situació polèmica del pla de conca. Perjudica greument la posició en aquest tema de la Generalitat amb respecte al Ministeri d’agricultura, la CHE i la Comissió Europea.

4.     És un projecte antic, reincident i anacrònic, ara energètic, i la ultima vegada amb l’excusa d’un pla de navegabilitat. Els arguments de llocs de treball en la construcció són, ja ho hem vist amb totes les grans infraestructures, pa per avui i fam per a demà. És el conte de sempre del formigó per a enriquir les constructores a costa d’enjardinar el nostre patrimoni natural. Les Terres de l’Ebre tenen espais de sobra per a la pràctica dels esports aquàtics i tenen molts valors ambientals que es poden potenciar de manera respectuosa per a fomentar el turisme.

5.     El projecte és incompatible amb la Reserva de Biosfera. Són propostes que sempre surten a l'estiu perquè es sap que són polèmiques i així es pretén evitar la reacció del territori i les entitats ambientals davant la manca de sensibilitat sobre el paisatge i patrimoni naturals.

Demanem :

L’aturada immediata de les gestions per a realitzar aquest projecte.

La declaració immediata de Xarxa Natura 2000 sobre la llera del tram català de tot el riu per a impedir aquesta mena de projectes destructius i concurrents.

Explicacions al Conseller de Territori i Sostenibilitat. Que el conseller porti la proposta a debatre a la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que és on està representat tothom.

Que es demani l’opinió als responsables de la Reserva de Biosfera, que estan encara en silenci.