Queixa pels fums de la petroquímica

Penjat el 25 de maig de 2016, per GEPEC

Queixa pels fums de la petroquímica

El GEPEC – ECOLOGISTES DE CATALUNYA presenta una queixa a la Taula de Qualitat d’Aire del Camp de Tarragona i a l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Departament de Salut per la seva ceguesa i la seva parcialitat informativa a l’hora de presentar els seus informes sobre la contaminació de l’empresa REPSOL en els qual sempre obvien els episodis de greu contaminació que es produeixen en les operacions tècniques d’aturada o d’emergència que fa la planta, tal com està passant actualment.

Entre les coses que exposa la nostra entitat destaquem:

1-  Que diversos representant del GEPEC-ECOLOGISTES DE   CATALUNYA han assistit a les darreres sessions de la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona i han escoltat els darrers informes del senyor Enric Rovira, Director de l’Observatori de Salut i Medi Ambient del C.T., en els quals se’ns transmet sempre la impressió que les emisssions de REPSOL i altres indústries químiques no suposen cap problema de contaminació per a les nostres comarques ni cap perill per a la salut pública.

2-     Malgrat aquest optimisme congènit, durant molts dies de la segona quinzena d’aquest mes de maig, i tal com ha passat en reiterades ocasions anteriors, veïns de la REPSOL ens han enviat cartes de queixa i fotografies que mostren la seva indignació i preocupació amb frases com la que segueix: “Us envio aquesta imatge de la refineria és de avui a les 11, 30h que ja fa dies que no para de treure brutícia per el medi ambient , mala olor , l'aire no es pot respirar. Ahir per la nit igual. No hi ha dret”.

3-     Com que el referit senyor director sempre ens comenta amb satisfacció, la perfecció inaudita dels resultats dels mesuradors d’immissions col·locats estratègicament en els voltants de la REPSOL, ens preguntem si no hi haurà alguna disfunció tècnica, geogràfica o estadística en la situació d’aquests mesuradors, perquè tothom menys els referits mesuradors i el referit Director detectin les pudors i la contaminació.

4-     Li estarem molt agraïts que en la propera reunió ens parli de quins són els components d’aquests fums que ja fa dies que sobrevolen diverses poblacions del Camp de Tarragona, del volum de les emissions, de les causes de la seva durada i de les conseqüències que aquest tipus de substàncies poden provocar en les persones que els respiren.