Refem el Direccional:

Penjat el 18 de maig de 2017, per Cepa

Durant el debat en la jornada organitzada pel col·lectiu Refem el Centre Direccional que va tenir lloc el proppassat dissabte 13 de maig, al Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) hi van participar diferents ponents.

En Josep Lluis Moner, membre del CEPA, va expressar que ….