Refugi de ratpenats al Mur Verd

Penjat el 3 d'octubre de 2013, per GEPEC

Refugi de ratpenats al Mur Verd

L'empresa Deloitte col·labora a la segona fase del projecte de custòdia quiropterològica al Mur Verd de La Canonja, amb objecte de localitzar i preservar colònies de ratpenats.

El dijous 26 de setembre 180 treballadors de l'empresa Deloitte van participar en una acció de Responsabilitat Social Corporativa (organitzada per la cooperativa Concep-t) consistent en una gran acció de voluntariat de 3 hores al Mur Verd de La Canonja. El Mur Verd és una extensa zona verda, de 40 hectàrees, per a la qual es va signar un acord de custòdia entre el GEPEC-EdC i l'Ajuntament de La Canonja, propietària dels terrenys. Entre moltes altres accions, com la creació d'una gran bassa temporal i una gran repoblació amb espècies autòctones, es va muntar i instal•lar un refugi per a ratpenats de grans dimensions. La voluntària del GEPEC-EdC Rosa Morera va construir amb més de 600 cargols i més de 300 peces de fusta tallades per ella un refugi de 2 metres de llarg per un d'ample i 1,2 d'alçada. En ell s'han discriminat espais per a ratpenats fissurícoles i cavernícoles, a més de per a pardals-mallerengues i per a falziots. Complementàriament es varen afegir una parella de picots verds retallats en fusta i pintats per a espantar els existents al Mur Verd donat que podrien foradar el refugi tal i com el quiropteròleg que assessora el projecte, en Xavier Bayer, va indicar. També s'hi han instal•lat unes peces metàl•liques a l'estructura de 6 metres d'alçada per a evitar la pujada de rosegadors. Totes les dependències tenen portes per a facilitar el seu seguiment i a l'interior s'hi va posar guano de les espècies ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), ratpenat orellut meridional (Plecotus austriacus), ratpenat d'orelles dentades (Miotis emarginatus) i ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros). L'acord va ser facilitat gràcies a la col•laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de la Fundación Biodiversidad.