Rescat del tram de la N-340 que suma molts accidents mortals

Penjat el 1 de novembre de 2015, per GEPEC

Rescat del tram de la N-340 que suma molts accidents mortals

Diferents entitats ciutadanes i ecologistes de la zona, encapçalades per Ecologistes del Sénia, Picampall i GEPEC-EdC demanen una solució per evitar més accidents i alhora evitar la fragmentació del territori que suposaria la construcció d'una nova autovia. Reclamen que no es paguin peatges a l'autopista AP7 des de Cabanes fins a l'Hospitalet de l'Infant per desviar el trànsit i, així, esquivar aquest punt negre de la carretera N-340 al seu pas pel Perelló i les Terres de l'Ebre.

Davant l’acumulació d’accidents mortals en el tram ebrenc de la carretera N-340, les entitats sota signants recordem les al·legacions que ja es van fer l’any 2007 respecte el traçat de la proposada autovia A7, i reclamem el rescat del tram d’autopista AP7 (gestionat pel grup Abertis -participat per La Caixa en un 23,12%-), des de Cabanes fins a L’Hospitalet de l’Infant, passant a ser l’esmentat tram de titularitat pública, i d’ús gratuït per a tots els vehicles... NO MÉS PEATGES A LES TERRES DE L’EBRE.

Des del punt de vista mediambiental, la construcció de la proposada autovia A7, partiria el Pla de la Galera (el major paisatge d’olivera farga d’Europa, amb multitud d’arbres centenaris i inclús mil·lenaris) per la meitat, afectant també al Baix Maestrat, de característiques similars. Per altra banda, i també de gran importància seria l’afecció directa i molt greu, que la infraestructura tindria a la Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) on hi nidifica l’esparver cendrós (Circus pygargus). Concretament, la proposada autovia parteix en dues la ZEPA i per tant, es posa en risc la segona població d’esparver cendrós més important de Catalunya.

A més, el traçat també afectaria a l’ofegabous (Pleurodeles waltl), espècie també inclosa al Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya com a espècie vulnerable. A Catalunya a l’únic lloc on es pot trobar aquest tritó és a les Terres de l’Ebre. El traçat de l’A7 fragmentaria l’hàbitat d’aquesta espècie, ja de per sí malmès per la pèrdua de punts d’aigua.

A això s’hauria d’afegir la destrucció de camins ramaders (lligallos), protegits per la Llei espanyola 3/1995, que en defensa la seva integritat. Els camins ramaders són camins públics per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader, tenint un paper clau en el medi natural al servir com a eixos de connexió entre ecosistemes diferents. A més, tenen un elevat valor turístic.

Des del punt de vista econòmic, la gratuïtat de l’autopista AP7 és la millor opció. Si el futur trànsit ho exigís es podria estudiar un augment de carrils a l’actual AP7, que ja seria A7 en el seu tram ebrenc i al Baix Maestrat.

Les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera pel Comitè Internacional del Programa Home i Biosfera de la UNESCO al maig del 2013. Per això, no té cap sentit la destrucció de l’hàbitat natural de cap espècie protegida, i la desfeta que es faria a la vegetació, a la fauna, al valuós paisatge i als elements de l’arquitectura tradicional per a triplicar vies de comunicació enlloc de millorar o utilitzar el traçat de les que ja existeixen, malbaratant recursos econòmics que poden ser emprats en altres necessitats del propi territori, com el desenvolupament rural sostenible, o fomentar una industrialització responsable.

Per tot això: No acceptem cap proposta que  signifiqui esquarterar la plana de La Galera que actualment, es un impressionant connector entre el parc Natural dels Ports i la Serra de Godall (que també forma part de la Xarxa Natura 2000), només dividit pel canal Xerta-Sénia i per carreteres relativament menors. De la mateixa manera, tampoc acceptem l’esquarterament de la zona limítrofa al PEIN de la Serra de Cardó - el Boix.

No es poden seguir prioritzant, en el projecte d’autovia, els criteris economicistes equivocats, uniformitzadors i particulars; que no tenen en compte les particularitats i riqueses paisatgístiques, de biodiversitat i els valors patrimonials d’un territori, que en definitiva és allò que li dona personalitat i un valor afegit respecte a d’altres indrets. En resum:

Exigim un ús racional dels recursos i la solució immediata a la sagnia que suposa el degoteig constant de morts en el traçat de la N-340 a les Terres de l’Ebre.

I demanem:

  • L’alliberament immediat de peatges per a tots els vehicles a l’autopista AP-7 entre L’Hospitalet de l’Infant i Cabanes.

  • La desestimació definitiva de la construcció de l’autovia A7 en aquest mateix tram.