Resultats del 2n SOCC Hivernal al Riu Ripoll a Sabadell

Penjat el 9 de gener de 2023, per Adenc

Resultats del 2n SOCC Hivernal al Riu Ripoll a Sabadell

Aquest article és la continuació de l’article publicat el juny passat titulat: “Primer SOCC al Riu Ripoll, Sabadell”.

https://adenc.cat/primer-socc-al-riu-ripoll-sabadell/

Un cop realitzats els dos censos d’aquest hivern 2022-2023, podem comparar els resultats amb l’hivern anterior.

En els dos hiverns s’han detectat 58 espècies d’ocells però amb certes diferències. En la següent taula teniu les 10 espècies més abundants per a cada període:

Espècie 2021-2022 2022-2023
1 Tudó Tudó
2 Pardal comú Ànec collverd
3 Ànec collverd Estornell comú
4 Pit-roig Pinsà comú
5 Garsa Garsa
6 Estornell comú Pit-roig
7 Tallarol capnegre Tallarol capnegre
8 Tórtora turca Bec de corall senegalès
9 Cotorreta de pit gris Merla
10 Pinsà comú Rossinyol bord

 

Observem, doncs, canvis en les 10 espècies més abundants ja que el Pardal comú, la Tórtora turca i la Cotorreta de pit gris desapareixen del TOP10 aquest hivern i al seu lloc entren el Bec de corall senegalès, la Merla i el Rossinyol bord.

També podem veure les espècies que no s’han detectat en algun dels dos hiverns el qual podria ser per diferents raons com la poca abundància, la dificultat de detecció o que simplement no hi eren presents.

  • Espècies detectades l’hivern passat però NO aquest any: Cotoliu, Bruel, Corb, Gavina riallera, Mallerenga petita, Astor, Durbec, Perdiu roja, Gafarró, Xarxet i Xivita
  • Espècies detectades aquest hivern però NO l’hivern passat: Cargolet, Esplugabous, Puput, Becadell comú, Agró blanc, Mallerenga emplomallada, Cotorra de Kramer, Cogullada comuna, Alosa, Merla blava i Trist

A destacar l’aparició per primer cop de la Cotorra de Kramer per l’itinerari i també la hivernada d’un Agró blanc al riu Ripoll.

Gràcies a les jornades d’anellament i a les observacions d’altres dies d’aquest hivern podem confirmar la presència de: Bruel, Corb, Cotoliu, Gavina riallera, Mallerenga petita i Gafarró al llarg de l’itinerari.

Altrament no hi ha hagut cap altra observació a la zona de l’itinerari a ornitho.cat aquest hivern de: Perdiu roja, Durbec, Astor, Xarxet i Xivita. 

Amb dades de només dos hiverns no podem treure gaires conclusions, per això anirem seguint com evoluciona la zona que inclou aquest itinerari els pròxims anys.

El picot verd s’ha detectat en ambdós períodes