Revegetació del Torrent d’en Pedro a Cunit

Penjat el 10 de juliol de 2014, per Geven bpenedes

L'ajuntament de Cunit en col·laboració amb el GEVEN ha decidit portar a terme un projecte elaborat per nosaltres. L'actuació consistirà en revegetar el tram final del Torrent d'en Pedro, que separa geogràficament als pobles de Cunit i Cubelles.

Revegetació del Torrent d'en Pedro a CunitA continuació farem una breu descripció del problema:

La desembocadura del torrent d’en Pedro es troba en una situació de degradació i suposa un problema a nivell paisatgístic, ecològic i de salubritat. Aquest estat de degradació esta causat per l’eutrofització de l’aigua.

L’eutrofització apareix quan l’ecosistema aquàtic rep més nutrients dels que pot assimilar, fet que provoca un increment en la producció de matèria orgànica tal, que disminueix dràsticament la concentració d'oxigen a l'aigua. La matèria orgànica es va acumulant i entren en acció altres microorganismes que la descomponen sense la necessitat d'oxigen. Emperò, aquests microorganismes produeixen altres substancies de rebuig (metà, amoníac, etc) que poden causar toxicitat i mals olors. La desembocadura del torrent d'en Pedro es troba en estat d'eutrofització permanent, excepte quan hi han pluges suficientment fortes i abundants per arrossegar la matèria orgànica i inorgànica al mar.

Les actuacions d'aquest projecte es centraran en revegetar la zona afectada, es plantarà vegetació helòfita que farà la funció de filtre verd, de tal manera, que els helòfits introduïts aportin oxigen a l'aigua, absorbeixin gran part de l’excés de nutrients i accelerin el procés de descomposició de la matèria orgànica, evitant així gran part dels efectes del procés d'eutrofització abans descrits.

Notes de prensa: