Seguim defensant el Bosc de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès

Penjat el 28 d'octubre de 2021, per Adenc

El Recurs Contenciós Administratiu ha estat admès a tràmit

El passat 8 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, CTUAMB, de la Generalitat de Catalunya, per” l’aprovació de la Modificació Puntual del Planejament Vigent a l’Àmbit del Parc Equipat del Bosc de Volpelleres”

El recurs contenciós ha estat interposat per l’Associació ADENC (Associació per a la Defensa i Estudi de laNatura), amb el suport de la Plataforma SOS Bosc Volpelleres i la col·laboració del Fons de Defensa Ambiental,amb l’objectiu de defensar la integritat del Bosc de Volpelleres.

En nota de premsa del 17.05.2021, en altres publicacions i compareixences als mitjans, i en torn de paraula al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat el 19 de juliol de 2021, SOS Bosc Volpelleres iADENC havíem demanat reiteradament que l’Ajuntament cerqués alternatives per la irreparable agressió al bosc que representa a curt i llarg termini el projecte de construcció de l’Escola La Mirada,,segons consta als informes ambientals del mateix Ajuntament i als informes desfavorables de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (l’OTAAA).

El suport rebut per part de la ciutadania de Sant Cugat i de moltes entitats ecologistes, així com personalitats del món de les ciències ambientals i altres per tal de protegir la integritat del bosc, ens encoratja a continuar el procediment contenciós que requerirà la formulació de la corresponent demanda amb la sol·licitud de mesures cautelars necessàries per a la preservació del Bosc, si bé el Projecte executiu de l’edifici de l’escola no s’atura.

PLATAFORMA SOS Bosc Volpelleres

ADENC-Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura

https://sites.google.com/view/sosboscvolpelleres

https://adenc.cat/

http://fonsdefensaambiental.org/

Sant Cugat del Vallès, 18 d’octubre de 2021